ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު

އޭވިއޭޝަން ފުޅާކުރަން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އަބަދުވެސް ބަދަލުވާ ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ނަމޫނާއަކަށް ބަލާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީއަކީ އަންނަ ޓްރެންޑަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމެއް ކަމަށް

7 ގަޑިއިރު ކުރިން
އޭވިއޭޝަން ފުޅާކުރަން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

އެޑިޓަރުގެ ހޮވުން

ކުއްލި މަރު

އަފްސަލްއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބެސްޓް: ގުރުބާންވީ ހިދުމަތުގައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބުކިން ވެބްސައިޓުތަކުގައި އޭނާއަށް އޮތީ ތައުރީފު. އޭނާ ހިދުމަތްދިން ފަތުރުވެރިން ޝުކުރުން ފުރިގެން ލިއުނު މެސެޖްތައް. އަހްމަދު އަފްސަލްއަކީ އެ މީހުންނަށް އެންމެ ބެސްޓް

16 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެންސިސް ފިޝަރީޒް

ކުރީ ސަރުކާރުން ގޮސް ތަޅެއް ނާޅުވާ، އެކަމަކު މި އޮތީ ފުނޑާލާފައި

އެންސިސްގެ ފެކްޓަރީއަކީ ދިވެހި މަސްވެރިކަމަށް އެ ކުންފުނިން ދުށް އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެން. އެކަމަކު ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އެންމެ ނިންމެވުމަކުން ތަން ޖެހުނީ ވަގުތުން ބަންދުކުރަން

23 މޭ 2024
ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ

ދީމާއަށް ދިން ޝަރަފް ރަނގަޅު، އަޖުފާން އާއި ނަބާހާއަށް ސާބަސް

އޮލިމްޕިކްސްއަށް މިހާތަނަށް ކޮލިފައިވި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެތުލީޓަކީ ދީމާކަމަށް ބުނުމުން ބައެއް މީހުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ވަނީ ތަފާތުވެފައި. އެކަމަކު އަޖްފާން އާއި ނަބާހާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ތަފާތުތަކެއް އެބަ ހުރި

19 މޭ 2024

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ކޮންޓެންޓް ކެޓެގެރީތައް ނަންގަވާ! ޝައުގުވެރިވާ ޓޮޕިކްތައް ފޮލޯކޮށްލާ!

އެންމެ ފަސް

އެންމެ ފަސް

މަގުބޫލު

މަގުބޫލު

އިޝްތިހާރު

ވީޑިއޯ ސްޓޯރީ

ވީޑިއޯ ސްޓޯރީ

ސަތޭކަ

ޝަފްގާގެ އާޓްފޮށިން ސަތޭކަ ކުލަ

ޕޮލިމާ ކްލޭ ބޭނުންކޮށްގެން ޝަފްގާ ތައްޔާރުކޮށްދެނީ ކަންފަތުލާ އެއްޗެއްސާއި ކީޗެއިންސް ފަދަ އާލާތްތަކެވެ. އަތްމުނިމުނިކަވައިގެން ގޮސް ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު ވެފައި ވަނީ ދުވަހުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިއްސާއަށެވެ.

7 މޭ 2024
ހަސްކާ

ޝިއުނާގެ ހަސްކާ: ދޮގު ދޮލަނގަށް ނުލައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކައެއް

މި ފަހަރުގެ އެޕިސޯޑުގައި ޝިއުނާ ކިޔައި ދެނީ 'ދޮގު ދޮލަނގެއް' ގެ ވާހަކަ އާއި 'ކުދި ކައްޒާބުން' ގެ ވާހަކަ އެވެ.

5 މޭ 2024
ދެ ތިން ލަވައެއް

އަހުމަދު ނަސީރާ އެކު ޒީރޯ ޑިގްރީގެ ލަވައިގެ ދުނިޔެއަށް

މިއީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ހުނަރުވެރިކަމާ ނުލައި 'ދޯނި' އަލްބަމްގެ އިހުސާސްތައް ފުރިހަމަނުވާނެ ފަންނާނެއްކަން ޔަގީނެވެ. މި އިންޓަވިއުގައި އަހުމަދު ކިޔައި މި ދެނީ ޒީރޯ ޑިގްރީއާ އެކު 'ދޯނި' އަލްބަމްގެ ދުނިޔެއަށް އޭނާ ކުރި ދަތުރުގެ ވާހަކަތަކެވެ.

29 އޭޕްރީލު 2024
ހަސްކާ

މަލްޝާގެ ހަސްކާ: ހުރިހާ ތުހުމަތަކަށް ވެސް ގަނާނުކުރާ ޖަވާބުތަކެއް

މަލްޝާ ނިދައި ހޭލަނީ ވެސް ހޫނުފެނުގަ އެވެ. އަދި 'ހަސްކާ'ގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑުގައި އޭނާ މި އުޅެނީ ހޫނު ކަރުތާފެނުގަ އެވެ.

28 އޭޕްރީލު 2024

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ހަބަރު

ގަދަވަޔާއި ވިއްސާރައާ އެކު މޫސުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ގޯސްވުން

ހުޅަނގު މޫސުމާ އެކު މިއަހަރު އަންނަނީ އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ބާރަށް ވައިޖެހެމުން. އެހެންވެ މީގެ ކުރިން އާންމުކޮށް ނުނެރޭ އޮރެންޖް އެލާޓް މުޅި ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ނެރެމުން

23 މޭ 2024
ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލެ އައިލެންޑް އިފްތިތާހު ކުރުން

ފަސް ބްރިޖާއި ދެ ފިޔަވަހީގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ޗެނަލްގެ މަސައްކަތް ނިމުން ފާހަގަކޮށް އެ ތަންތަން ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފައި

17 މޭ 2024
ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ

ދީމާއަށް މަރުހަބާކިޔުން

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީއަކީ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވެގެން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނެ ފުރަތަމަ އެތުލީޓު. އޭނާ އޮލިމްޕިކް ކޮލިފިކޭޝަންގެ ޓީޓީގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަމާ ހިސާބަށް ދިޔައީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ

17 މޭ 2024
ހޮޓެލް އޭޝިއާ

ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން 2024

ދަރުބާރުގޭގައި މޭ 13-15 އަށް ހިނގަމުންދާ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގައި ހޮސްޕިޓަލިޓީ ސިނާއަތުގެ ސަޕްލަޔަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އެއްތަންކޮށްދޭ

14 މޭ 2024

ފޮޓޯ ހަބަރު

ފޮޓޯ ހަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތަކާއި ކުލަތައް

19 އޭޕްރީލު 2024
ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި ރޯދަވީއްލުން

9 އޭޕްރީލު 2024
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ

އުތުރު އެމެރިކާގައި އޮތީ އިރު ކޭތަ ބެލުން

މެކްސިކޯ އާއި ކެނެޑާ އަދި އެމެރިކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އިއްޔެ ފުރިހަމަ އިރު ކޭތަ ހިފި ވަގުތު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އެ މަންޒަރު ބަލަން ނުކުތް

9 އޭޕްރީލު 2024
ދިވެހި ބަސް

އުރީދޫ މުވައްޒަފުން ހެއްވާލި ބަހުސް

ކުއްލި މައުލޫއުއަށް ބަހުސްކުރުމުގައި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރަކީ ނެރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަން

31 މާރިޗު 2024

މީހުންގެ ވާހަކަ

މީހުންގެ ވާހަކަ

ފުޑް

އަމިއްލަ ސިއްހަތަށް އައި ބަދަލާ އެކު އުފަންކުރީ ލޯކެލޮރީއެމްވީ

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އައިޝާ ފެށި މި ވިޔަފާރީގައި މަސައްކަތް ކިތަންމެ ބުރަޔަސް، އޭނާ އަންނަނީ އަމިއްލަ ކެއުމަށް ހެދި ރެސިޕީތަކަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ތައްޔާރުކޮށް ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން

11 މޭ 2024
ރާޅުފަށް

އަޑުނީވޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި މަޔަކު ވަމުންދާ ގުރުބާނީ

ދަރިފުޅަށް ދާއިމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑޮކްޓަރުން ދިނުމުން އިނާޔާ ބޭނުންވީ ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން. އެ ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ބުރައަކަށް ނަހަދައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޭނާ އަޑުއުފުލީ ދަރިފުޅުގެ ހައްގުގައި.

9 މޭ 2024
މަސައްކަތްތެރިން

އަޖްފާން މަލުގެ ދުނިޔެއެއްގައި ހަމަޖެހިލައިގެން

ހައްވާ އަޖްފާން ރިޒް ކާލްޓަން މޯލްޑިވްސްގެ ސީނިއާ ފްލޮރިސްޓްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ހިތްއެދޭ ދާއިރާއަކުން ފުރުސަތު ލިބުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު

1 މޭ 2024
ރާޅުފަށް

ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އައު ދަތުރެއްގައި

ކައްޕިއެއްގެ ތޮފި އަޅައިގެން ފެށި މި ދަތުރުގައި އަބްދުﷲ އާ އުސްމިނަކަށް ގެންގޮސްދިނީ އޭނާ ހޯދި ތަޖުރިބާތަކެވެ. ނަމަވެސް މި ދަތުރުގެ އެންެމެ މުހިންމު އާރުކާޓީންނަކީ އޭނާގެ ދަރިންނާއި އަންހެނުން ކަމަށް ޚުދު އޭނާ ވެސް އެއްބަހެވެ.

18 އޭޕްރީލު 2024