France vs Poland

FRA

0

vs

POL

0

FRA

0

POL

0

Netherlands vs Austria

NED

0

vs

AUT

0

NED

0

AUT

0
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

އޭރު ވެސް މިހާރު ވެސް ކޯޅެނީ ސިޔާސީ އެންމެ އިސް ގޮނޑިއަށް: ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ޕާޓީން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނެރޭނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަން އެދިވަޑައިގަތީ އެ ވަގުތު އޮތް ކޯޅުންތަކުގެ ރިހުންތައް ބަރުދާސްތު ނުކުރައްވަން ވެގެން

1 ގަޑިއިރު ކުރިން
އޭރު ވެސް މިހާރު ވެސް ކޯޅެނީ ސިޔާސީ އެންމެ އިސް ގޮނޑިއަށް: ޔާމީން

އެޑިޓަރުގެ ހޮވުން

މަސްވެރިކަން

މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެން މި އުޅެނީ ކޮން ބާރެއް؟

ދައުލަތުގައި ނެތް މުއްސަނދިކަމަކުން އާމްދަނީ ހޯދަން ދިވެހި މަސްވެރިން ވިސްނާ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ

23 ޖޫން 2024
އީދު

އީދުގެ ތެރެއިން: މީދޫގެ ރީތި ނަވާއި ކިނޮޅަހު ފަޅުން ހޯދި މާވަހަރު

ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް މި ރަށްތަކުގައި އީދު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަޔަސް، ތަފާތުކަން ފެނޭ

18 ޖޫން 2024
ބިން ހިއްކުން

ސީއެމްސީ: ބަނގުރޫޓްވެފައި؛ ދޮވެލީ ދިވެހިންގެ ފައިސާ

ސީއެމްސީއަށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރުކާރުތަކުން ދިންއިރު އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ އެއީ އެފަދަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކުންފުންޏެއް ނޫންކަމަށް

11 ޖޫން 2024

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ކޮންޓެންޓް ކެޓެގެރީތައް ނަންގަވާ! ޝައުގުވެރިވާ ޓޮޕިކްތައް ފޮލޯކޮށްލާ!

އެންމެ ފަސް

އެންމެ ފަސް

މަގުބޫލު

މަގުބޫލު

އިޝްތިހާރު

ވީޑިއޯ ސްޓޯރީ

ވީޑިއޯ ސްޓޯރީ

އާޓް

އާޓިސްޓް އިހްފާލްގެ 'ސެރެނިޓީ' މައުރަޒު

ްގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި އާޓިސްޓް އިއްފަ ބޭއްވި ހަތަރު ވަނަ އަމިއްލަ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒުގައި އޭނާ ތެޔޮ ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކެއް ދައްކާލަނީ

13 ޖޫން 2024
ޓޫރިޒަމް

މަޓީގެ އެސްޖީގެ އިންޓަވިއު

6 ޖޫން 2024
ސަތޭކަ

ޝަފްގާގެ އާޓްފޮށިން ސަތޭކަ ކުލަ

ޕޮލިމާ ކްލޭ ބޭނުންކޮށްގެން ޝަފްގާ ތައްޔާރުކޮށްދެނީ ކަންފަތުލާ އެއްޗެއްސާއި ކީޗެއިންސް ފަދަ އާލާތްތަކެވެ. އަތްމުނިމުނިކަވައިގެން ގޮސް ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު ވެފައި ވަނީ ދުވަހުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިއްސާއަށެވެ.

7 މޭ 2024
ހަސްކާ

ޝިއުނާގެ ހަސްކާ: ދޮގު ދޮލަނގަށް ނުލައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކައެއް

މި ފަހަރުގެ އެޕިސޯޑުގައި ޝިއުނާ ކިޔައި ދެނީ 'ދޮގު ދޮލަނގެއް' ގެ ވާހަކަ އާއި 'ކުދި ކައްޒާބުން' ގެ ވާހަކަ އެވެ.

5 މޭ 2024

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޮޓޯ ސްޓޯރީ

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން އެނބުރި އައުން: ހިނިތުންވުމުގެ ބައްދަލުވުން

13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސިމްޑީ

ސިމްޑީން ބޭއްވި މޮނިން ކަޕް

23 ޖޫން 2024
ހަބަރު

ބޮޑު އީދަށް ކުރަމުންދާ ތައްޔާރީތައް

15 ޖޫން 2024
މަސްވެރިކަން

ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ އިހުތިޖާޖު

12 ޖޫން 2024

ފޮޓޯ ހަބަރު

ފޮޓޯ ހަބަރު

ހައްޖުގެ އަޅުކަން

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ވެސް މިނާގައި

މިއަދު ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމަށް ދަން ދަތުރު ފަށާނެ. މާދަމާ ހައްޖުވެރިން ހޭދަކުރާނީ ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ރުކުން ކަމަށްވާ އަރަފާތު ބިމުގައި

14 ޖޫން 2024
ރިއަލް މެޑްރިޑް

މި ހުންނަނީ ބޮޑެތި ކަންތައް، ފޮޓޯތަކުން ބަލާލަމާ!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި 15 ވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްއިން އުފުލައިލަމުން އެ ބުނީ އަހަރެމެންނާ ކައިރިއަށް ވެސް އެހެން ބަޔަކަށް އަދި ނާދެވޭނޭ

2 ޖޫން 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތަކާއި ކުލަތައް

19 އޭޕްރީލު 2024
ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި ރޯދަވީއްލުން

9 އޭޕްރީލު 2024

މީހުންގެ ވާހަކަ

މީހުންގެ ވާހަކަ

މަސައްކަތްތެރިން

ހަޔާތެއް ހައްގުތަކުގެ ދިފާއުގައި؛ މިހާރު އަދި މާ ގަދަކޮށް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މައުރޫފް ޒާކިރު ފެއްޓެވި މަސައްކަތުން މިއަދު އެތައް ހައްގެއް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި. މިހާރު އޭނާއަކީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު

19 ޖޫން 2024
ފުޑް

'ހާޝިމް ބިރިޔާނި' ނިސްބަތްވާ ހާޝިމް ހުސެއިންގެ ވާހަކަ

ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީ ކައްކާގެ ނަމަށް ހާޝިމް ބިރިޔާނި ކިޔަން ފެށީ ސީދާ ކަސްޓަމަރުން. އެ މީހުން އޭރު ބުނީ އެ ބިރިޔާނިއަށް ހާއްސަ ނަމަކީ ހާޝިމް ކަމަށް

17 ޖޫން 2024
ސަތޭކަ

ޝަރީހާން ތަކެތި'ން ފެށި ދަތުރުގައި މިހާރު 'އެހެނިހެން'

ދިވެހި ބަހަަށް ކުދިން ޝައުގުވެރިކުރުވަން ފެށި 'ތަކެތި' ބްރޭންޑް ފުޅާކޮށް 'އެހެނިހެން' ނަމުގައި އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވީ މި މަހު

13 ޖޫން 2024
އަންހެނުންގެ ސިއްހަތު

ނަހުދާ ޕީސީއޯއެސްގެ ދަތުރު މި ކިޔައިދެނީ ފިލްޓަރެއް ނުލާ

ނަހުދާ ޕީސީއޯއެސްއާ އެކު ކުރަމުންދާ ތަޖުރިބާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ކިޔައިދިނުމުން ގިނަ އަންހެނުންނަށް ފެނުނީ އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައި

5 ޖޫން 2024