Majlis 2024
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް
ބްރޭކިންގް

ޖަލު ހުކުމްތައް ބާތިލްކޮށް ޔާމީން މިވަގުތަށް މިނިވަންކޮށްފި

ހައިކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްތައް ބާތިލްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަމުރުކުރީ އަލުން އެ މައްސަލަ ބަލަން

5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޖަލު ހުކުމްތައް ބާތިލްކޮށް ޔާމީން މިވަގުތަށް މިނިވަންކޮށްފި

އެޑިޓަރުގެ ހޮވުން

ފާރިސް މައުމޫން

ފާރިސް: ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުން/ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން ނުތިބޭނެ

މައްޗަށްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް މެމްބަރުން ކަނޑައަޅާ ނަމަ އެކަން ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔުނީސް ކަމަށް

10 ގަޑިއިރު ކުރިން
މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2024

ލަތީފްގެ ބަސް: ކަންކަން ވާނީ ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންނަށް

ހއ. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވަން ނުކުންނަވާ އިރު ލަތީފު ދައްކަވަނީ ކުރިން އޭނާ ހުންނެވި އިރު ރަށަށް ލިބުނު ތަރައްގީ

13 އޭޕްރީލު 2024
މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2024

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ތަފާތު އާދައެއް: ބޮލުގައި އަބަދުމެ މަލެއް

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގައި ސަރުކާރުން ތާއީދުކުރާ އާމިނަތު މިޔާދާ (އާނަ) ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަވާ އިރު ބޮލުގައި މަލެއް ޖައްސަވާތާ 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ

14 އޭޕްރީލު 2024

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ކޮންޓެންޓް ކެޓެގެރީތައް ނަންގަވާ! ޝައުގުވެރިވާ ޓޮޕިކްތައް ފޮލޯކޮށްލާ!

އެންމެ ފަސް

އެންމެ ފަސް

މަގުބޫލު

މަގުބޫލު

އިޝްތިހާރު

ވީޑިއޯ ސްޓޯރީ

ވީޑިއޯ ސްޓޯރީ

ސަތޭކަ

މުނާގެ ހިތަށް ހޯދި ސަތޭކައިގެ ތަސައްލީ

މުނާ އަކީ ފުލްޓައިމް ޓީޗަރެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ލިބޭ ތަސައްލީ އަކީ މި އެވެ.

15 އޭޕްރީލު 2024
މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2024

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ތަފާތު އާދައެއް: ބޮލުގައި އަބަދުމެ މަލެއް

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގައި ސަރުކާރުން ތާއީދުކުރާ އާމިނަތު މިޔާދާ (އާނަ) ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަވާ އިރު ބޮލުގައި މަލެއް ޖައްސަވާތާ 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ

14 އޭޕްރީލު 2024
ސްޓާރިން

ނިއުމާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިސެޕޮއިންޓްމަންޓާއި ނުހިފެހެއްޓުނު އިހުސާސް

ފަތިސްހަނދުވަރުން ފަށައިގެން ނިވައިރޯޅިއާ ހަމައަށް ނިއުމާ ކަޑައްތުކުރީ އަސަރުން ފުރިފައިވާ ކެރެކްޓާތަކެއް

9 އޭޕްރީލު 2024
އެނދިނޭނދި

މިއްޓުގެ ޑޯޕާއި ލޯތްބާއި އެނދިނޭނދި

'އެނދިނޭނދި' ސިލްސިލާގައި މިފަހަރު މި އޮތީ މި އިންޓަވިއުތަކުގެ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްދިން ތީމް ލަވައިގެ ފަހަތުގައި ހުރި ސިކުނޑި، މިއްޓު އެވެ.

3 އޭޕްރީލު 2024

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

'ލަސްވިޔަސް' ރެޑްކާޕެޓް އިވެންޓްގެ ތެރެއިން

12 އޭޕްރީލްގައި އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރި ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒު (ޓެޑްރީ)ގެ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޝޯގައި ގިނައީ ދައުވަތު ލިބިގެން ދިޔަ މީހުން

14 އޭޕްރީލު 2024
އީދު

ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

10 އޭޕްރީލު 2024
ހަބަރު

ރައީސް މުއިއްޒު، ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ އިސްކޮށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވަމުން

3 އޭޕްރީލު 2024
ރަމަޒާން ފެސްޓް

'އެމްއައިބީ ރަމަޒާން ފެސްޓު'ގެ ތެރެއިން

ރޭ މި ފެސްޓް ނިމުނު އިރު މިދިއަ ތިން ދުވަހުގެ މަތިން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

25 ފެބްރުއަރީ 2024

ފޮޓޯ ހަބަރު

ފޮޓޯ ހަބަރު

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި ރޯދަވީއްލުން

9 އޭޕްރީލު 2024
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ

އުތުރު އެމެރިކާގައި އޮތީ އިރު ކޭތަ ބެލުން

މެކްސިކޯ އާއި ކެނެޑާ އަދި އެމެރިކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އިއްޔެ ފުރިހަމަ އިރު ކޭތަ ހިފި ވަގުތު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އެ މަންޒަރު ބަލަން ނުކުތް

9 އޭޕްރީލު 2024
ދިވެހި ބަސް

އުރީދޫ މުވައްޒަފުން ހެއްވާލި ބަހުސް

ކުއްލި މައުލޫއުއަށް ބަހުސްކުރުމުގައި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރަކީ ނެރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަން

31 މާރިޗު 2024
ރޯދަ 2024

ރޯދަމަހުގެ ހަވީރު މާލޭގެ ކުޅިވަރު މާހައުލުން

ވާދަވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ފެށިގެން ހަވީރު ގަޑީގައި މާލޭގެ ޓްރެކްގައި ދުވެ ކަސްރަތުކުރުމަކީ މިހާރު ރޯދަމަހުގެ އާދައެއް

26 މާރިޗު 2024

މީހުންގެ ވާހަކަ

މީހުންގެ ވާހަކަ

ރާޅުފަށް

ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އައު ދަތުރެއްގައި

ކައްޕިއެއްގެ ތޮފި އަޅައިގެން ފެށި މި ދަތުރުގައި އަބްދުﷲ އާ އުސްމިނަކަށް ގެންގޮސްދިނީ އޭނާ ހޯދި ތަޖުރިބާތަކެވެ. ނަމަވެސް މި ދަތުރުގެ އެންެމެ މުހިންމު އާރުކާޓީންނަކީ އޭނާގެ ދަރިންނާއި އަންހެނުން ކަމަށް ޚުދު އޭނާ ވެސް އެއްބަހެވެ.

17 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރާޅުފަށް

ހަންބައްދައި ފޫހިނުވި ހަސަނުގެ އާދަޔާހިލާފު ދަތުރު

މެދުނުކެނޑި އޭނާ ހަންބައްދައިދޭތާ މިއީ 23 ވަނަ އަހަރު. ހަސަންގެ ހިތުގައި މި މަސައްކަތަށް އޮތީ އާދަޔާހިލާފު ލޯތްބެއް. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އޭނާ ހުންނަނީ އޮންކޯލްގައި

9 އޭޕްރީލު 2024
ތިރީހުން ތިރީސް

ފަރެސް އާމިރުގެ ޅެންވެރިކަމަށް އޮތީ ތައުރީފް

މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން ޅެންވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފަރެސް މުހައްމަދު އާމިރު މަޝްހޫރުވިއިރު އޭނާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން

8 އޭޕްރީލު 2024
ރާޅުފަށް

ދޮންހުސޭނުގެ ގުދާރުބިންދާލި ދިރިއުޅުމުގެ 'ވިކްޓަރީ'

ބޯޓު ދަތުރުކުރަން އުޅެފައި އައްޑުއަށް ދިޔަ ގޮތަށް މީހަކާ އިނދެގެން ދިރިއުޅުމެއް ފަށައިގެން ލޯބީގެ ގަނޑުވަރެއް އުސްކުރަމުން ދަނިކޮށް ދޮންހުސޭނުގެ ދިރިއުޅުން ބިމާހަމަކޮށްލީ ހަމަ ކުއްލިއަކަށެވެ.

31 މާރިޗު 2024