ރިޔާސީ ވާހަކަ

ރިޔާސީ ވާހަކަ: ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒު

27 އޯގަސްޓު 2023

މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ މި އަހަރުގެ ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި އެންމެ ޒުވާން އެއް ކެންޑިޑޭޓެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭނާގެ ތަޖުރިބާ ގިނަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ގިނަ ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ވިލަރެސްކުރައްވައި އެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅަކީ، އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުއިއްޒެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ޔާމީނަށް ގެއްލުމާ އެކު، ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ތެރޭގައި ހިނގި ކޯޅުންތަކުގެ ތެރެއިން މުއިއްޒު ރިޔާސީ ޓިކެޓު ކަށަވަރުކުރައްވާފައި ވާއިރު، އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވަނީ އޭނާ ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަމުގަ އާއި މިހާރު މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމުގައި ހޯއްދަވާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު، ޔާމީނަށް ވަފާތެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ.

'ދައުރު'ން ގެނެސްދޭ 'ރިޔާސީ ވާހަކަ' ޝޯގެ ތިން ވަަނަ އެޕިސޯޑުގައި މުއިއްޒު އިއްޔެ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. މި ޝޯގެ ހޯސްޓް، ދައުރުގެ ސީނިއާ ރިޕޯޓަރު މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް ކުރި ސުވާލުތަކަށް މުއިއްޒު ޖަވާބުދެއްވިއިރު، މުއިއްޒު ވަނީ އޭނާއާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ، ގެންގުޅުއްވާނެ ސިޔާސަތުތައް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

އިންޓަވިއުގެ ހަބަރުތައް:

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް