ބީއެޗްއެމް ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)

އެކްސްއެލް ޓެބަކުން ދުބާއީ ދަތުރާއި އިތުރު އިނާމުތައް

މެއި-ޖުލައި މަހު ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނަގާ ހަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ދުބާއީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

އަންނަ މަހު ފަށާ ޔޫރޯ 2024 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާ ދިމާކޮށް ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސްއިން އަގުހުރި އިނާމުތަކާ އެކު އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކަށް ހާއްސަ 'އެކްސްއެލް ޓެބް ޕްރޮމޯ 2024' ފަށައިފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި - ޖުލައި 2024ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެކްސްއެލް ޓެބް ޕްރޮމޯ

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމުތަކަކީ:

  • މުޅި ޕްރޮމޯޝަނުން ހަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ދުބާއީ ދަތުރު

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކު ނަސީބުވެރިޔަކަށް ހޮންޑާ އެއާބްލޭޑް 125ސީސީ ސައިކަލު

  • ކޮންމެ ދުވަހަކު ހޮވާ ނަސީބުވެރިންނަށް އެކްސްއެލް ކޭހާއި ފުޓުބޯޅަ

އެކްސްއެލް ދަޅުގެ ޓެބުގެ ދަށުގައިވާ ކޯޑު ބީއެޗްއެމް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާލުމުން ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ހުރިހާ ލަކީޑްރޯތަކުގައި ބައިވެރިކުރާނެ އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް