ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް
ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް

1982 ވަނަ އަހަރު ފެށި ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކޮމިއުނިޓީގައި މިއަދު ވަރުގަދަ ނަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ވަރަށް ގިނަ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދޭ، ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެކެވެ.

އިޝްތިހާރު

އެންމެ ފަސް

އެންމެ ފަސް