މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި. (ދައުރު ފައިލް ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ ޔަޝާއު)

ތަކެތީގެ އަގުތައް ބޮޑުވަނީ؛ އިންފްލޭޝަން %4އަށް އަރައިފި

އެންމެ ބޮޑަށް އަގުތައް މައްޗަށް ދިޔައީ ދަތުރުފަތުރާއި ކަނޑުމަހުގެ އިތުރުން، ފަރުނީޗަރު ފަދަ ގޭގައި ހިފައި ގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ ބައިން

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން އަނެއްކާވެސް މައްޗަށް ގޮސް، %4އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އެމްއެމްއޭއިން މިއަދު އާންމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ އިގްތިސާދީ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި، މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ %4އަށް އަރައިފަ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 0.6 ޕޮއިންޓްގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހަށް ފަހު އިންފްލޭޝަން އަނެއްކާވެސް ދަނީ މައްޗަށް ޖެހެމުންނެވެ. އެގޮތުން: 

  • ޑިސެމްބަރުގައި އިންފްލޭޝަން ހުރީ %3.4ގައި 

  • މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު އަދި ނޮވެމްބަރުގައި އިންފްލޭޝަން ދައްވި؛ އޭރު ހުރީ %2.9-%2.8

  • އެންމެ ބޮޑަށް އަގުތައް މައްޗަށް ދިޔައީ ދަތުރުފަތުރާއި ކަނޑުމަހުގެ އިތުރުން، ފަރުނީޗަރު ފަދަ ގޭގައި ހިފައި ގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ ބައިން 

  • އަގުތައް ދައްވެފައި ވަނީ މުވާސަލާތީ ދާއިރާގެ ބައިން އެކަނި 

ތަފްސީލް - އިންފްލޭޝަންގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މަހުގެ އަގު ނުހިމަނާ ވެސް މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ %3.8އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

  • ވެރިރަށް މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ހުރީ %3.7ގައި 

  • އަތޮޅުތަކުގައި އިންފްލޭޝަން ހުރީ %4.3ގައި 

  • އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އަގުތައް އެންމެ ބޮޑަށް މައްޗަށް ދިޔައީ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިން

އެނގުން މުހިންމު - މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ދިޔަ އެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ނުދާހާ ވަރަށް މިދިޔަ އަހަރު މައްޗަށް ދިޔަ އެވެ. އެގޮތުން، %5.2އަށް އިންފްލޭޝަން ދިޔަ އެވެ. 

ކޮމެންޓް (1)

އިގްތިސާދީ މާހިރު

1 މާރިޗު 2023
"އިބޫ އަކީ އިގްތިސާދީ މާހިރުންގެވެސް މާހިރު" ސިން ޝިޔާމް
0 0

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް