އަހުމަދު ނާއިފް

އަހުމަދު ނާއިފް

ސީނިއަ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރު

އަހުމަދު ނާއިފް ނޫސްވެރިކަން ފެށީ 2010 ވަނަ އަހަރު ‘ސަން އޮންލައިން’ އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ‘ހަވީރު’ ނޫހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ‘އަވަސް އޮންލައިން’ ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ނޫހެއް އުފައްދައި އެ ނޫހުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. ނާއިފް ހާއްސަ ވަނީ ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ހަބަރުތައް ކަވަރުކުރުމަށެވެ.

423

ކޮމެންޓު

620

އާޓިކަލްސް

1442.7K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު