ކެންސަރާ އެކު ދިރިއުޅުން

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން، 2013 ވަނަ އަހަރު ނަޒީރު އަހުމަދު އިންޑިއާއަށް ދިޔައީ ބުރަކަށީގައި ރިއްސާ، އަޅާ ވޭނަށް ކެތްނުކުރެވިގެންނެވެ. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އެނގުނީ ކެންސަރު، އޭނާގެ މައިބަދަ އާއި އެހެން ގުނަވަންތަކަށް ފެތުރިފައިވާ ކަމެވެ. ބަލި ހުރީ، އޭގެ އެންމެ ގޯސް ހާލަތުގައި ސްޓޭޖް ހަތަރެއް ވެސް ފަހަނައަޅާފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރުން ނަޒީރަށް ދިނީ، އެންމެ ހިތްދަތި ހަބަރެވެ؛ އެ މީހުންގެ އަތުގައި ދެން ދޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތް ކަމާއި ހަޔާތުގެ ބާކީ އޮތް މަދު ދުވަސްތައް އާއިލާ ކައިިރީގައި ހޭދަ ކުރުމަށެވެ. ޑޮކްޓަރުން އޭރު ލަފާ ކުރި ގޮތުން ނަޒީރު ދުނިޔޭގައި ވެސް ހުންނާނީ ގިނަވެގެން އަހަރު ދުވަހެވެ.

ނަޒީރަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެ، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށިތަނާ އެވެ. އެ ވިޔަފާރިއަށް އޭނާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނެގި އެވެ. އެހެންވެ، ބޮޑު ދަރަންޏަކާ އެކު، ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ގުނުންވީ، މާ ވޭންދެނެވި ކަމަށެވެ. މާލެ އައިސް އަނބިމީހާ އާއި އާއިލާގެ އެހެން މީހުން ވެގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަސައްކަތް ފަށައިގަތީ އެ ލޯނުތައް އަދާކުރެވޭތޯ އެވެ.

ބަލީގެ ވޭނާއި ދެން ހުރި ފިކުރުތަކާ އެކު، ސިކުނޑި ސުމަކަށް ގޮސް، ބަލި ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވި ނަމަވެސް، ނަޒީރު އުއްމީދު ކަނޑައެއް ނުލަ އެވެ. އޭނާ ދަސްކުރީ ބައްޔާ އެކު ދިރިއުޅޭށެވެ. ފަރުވާ އާއި ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުންގެ ލޯތްބާއި ސަޕޯޓާއެކު ނަޒީރު ދިރިއުޅޭތާ، މިހާރު އޭގެ ފަހުން ނުވަ އަހަރުވީ އެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

ކެންސަރުގެ އިހުސާސްތައް

ކެންސަރުގެ އިހުސާސްތައް