ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑު ސުވާލު

ކެންސަރުގެ ބަލީގެ މީހުންނާ ކުރިމަތިވާ އާއްމު ސުވާލެއް އޮވެ އެވެ. ބަލި ޖެހުނީ ކިހިނެއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ކުރި ކަމަކުން ނުވަތަ އުޅެވުނު ގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން އަގީދާއާ ވެސް އެކަން ގުޅުވަ އެވެ. 

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

ކެންސަރުގެ އިހުސާސްތައް

ކެންސަރުގެ އިހުސާސްތައް