ސިޔާސަކަ

ސިޔާސަކަ: ހުސައިން ވަހީދު

12 ޖެނުއަރީ 2024

ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރުކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ހުސައިން ވަހީދަށް އެތައް ތުހުމަތުތަކެއް އަމާޒުވި އެވެ. ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމާއި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް (ކާނަލް ނާޒިމް)ގެ އެޕާޓްމަންޓަށް ފިސްތޯލައެއް ވައްދައި 'ފްރޭމް' ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާ އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ތެރެއިން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނުކަމާ، އެހެން ގޮސް ބޮޑު ލިސްޓެކެވެ.

ސިފައިންގެ ތެރޭގަ އާއި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި 20 އަހަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި އެވެ. މިހާރު ނުކުމެ އެ ހުންނެވީ މާލޭ މޭޔަރު ކަމުގެ މަގާމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވަނީ އެ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ދޮގު ކަމަށެވެ. އަދި މޭޔަރު ކަމުގެ މި ރޭހުގައި އޭނާއަށް ވުރެ ފަސްބައި ސާފު ބޭފުޅަކު ނެތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ޗޫސްކުރަން [މޭޔަރުކަމަށް ހޮވަން] ޖެހޭ ސަބަބަކީ، އަޅުގަނޑުގެ ނޯންނާނެ މައްސަލައެއް ކޯޓެއްގައި ޕެންޑްވެފައި ހުކުމް ކުރަން ތައްޔާރުވެފައި. އަޅުގަނޑުގެ ރިކޯޑްސް ތެރޭގައި ނުހުންނާނެ ބައެއް ކަހަލަ އަހްލާގީ ކަމެއް ކޮށްގެން ހުކުމެއް ކޮށްފައި. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުގެ ފަސްބައި ވަރަށް ސާފޭ،" 'ދައުރު'ގެ 'ސިޔާސަކަ' ޝޯއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް