އަބްދުއްރަހީމްގެ އިންޓަވިއު: އާ ސަރުކާރުގެ ތައްޔާރީތައް

15 ނޮވެމްބަރު 2023

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަން މިހާރު ދެން އޮތީ ބަރާބަރު އެއް ދުވަހެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރައްވާއިރު ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަކުގައި އިންތިހާބީ ރައީސްގެ އޮފީސް އެ އުޅެނީ ވަރަށް އަވަދިނެތި އެވެ. 

އިންތިހާބީ ރައީސް މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ފަހު ވަގުތުތައް ގުނަމުން އަންނައިރު އިންތިގާލީ އޮފީހުގެ ވެރިޔާ، ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންސިޝަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲއަށް ވެސް މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު އުފާވެރިކަމަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ވަގުތުތަކެކެވެ. ފަސް އަހަރު މަގުމަތީގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭތީ އެ ކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން އޭނާއަށް އޮތަސް، ކުރިމަތީ އޮތް ޒިންމާ ވެސް ބޮޑުކަން އޭނާ ހުންނެވި ގަބޫލުކުރައްވައިގެންނެވެ.

'ދައުރު'އަށް މިއަދު ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވަނީ އޭނާ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ފެންވަރަށް އެކީހެން ނިންމާލެވިފަ އެވެ. މިހާރު ހަމައެކަނި ކުރިއަށް ދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކޮށް، ސަރުކާރާ ހަވާލުވުމުގެ ކަންކަން ރަސްމީ ކުރުމުގެ ބައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް