ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް: ފަލަސްތީނާ އެކު ދިވެހިން

15 ނޮވެމްބަރު 2023

ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދު އަޝްތިޔާގެ މެސެޖް، ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް އާންމުކޮށް ލިބިވަޑައިގަނެ އެވެ. އޭނާގެ މެސެޖްތަކުގައި އަބަދުވެސް ހުންނަނީ، ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނާ މެދު ދިވެހިންގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯތްބާއި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމުގެ ބަސްފުޅުތަކެވެ.

"ދިވެހިން ފަލަސްތީނާ އެކު ތިބީތީ އުފާކުރަމޭ، ލިބޭ އެހީތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ވިދާޅުވި،" އަޝްތިޔާ މި ފަހުން ފޮނުއްވި މެސެޖަކަށް އިޝާރަތްކުރައްވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނައިބު ރައީސް އިންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ހިލާލީގޭގަ އެވެ. ވެރިކަން ނިމުމުގެ ކުރިން 'ދައުރު'ން އެދުނު އެދުމަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ފަލަސްތީނާއި ދިވެހިންގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވީ، އިޒުރޭލުން ގާޒާ ފުނޑުކުރަމުން، އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރަމުން ދާދިއުމުގައި، ދިވެހިންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަން ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ކުރާ މަސައްކަތަށް އަމާޒުކޮށެވެ. ފައިސަލްއަކީ، ވަރަށް ޒުވާން އިރުއްސުރެ އިޖުތިމާއީ އެކި ކަންކަމުގައި ހިލޭސާބަހަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އެހީ ދެއްވުމުގެ ނަމޫނާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް