ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށުން

9 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8ގައި ވަނީ ފަށާފައި. ޖުމްލަ 282،395 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ މި އިންތިހާބުގައި މުޅިން އަލަށް 27،000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާނެ އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް