ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/ސުނެއިން)

ލައިވް

ވަގުތީ ނަތީޖާ: މުއިއްޒު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓް ހޯއްދަވައިފި

މިހާތަނަށް ލިބުނު ނަތީޖާ އިން، މުއިއްޒަށް %45 ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރެއްވި ރައީސް ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ %39
9 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
 
23:43 Sep 9, 2023

މިއީ އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް: މުއިއްޒު

އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތް ހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި މިއީ އުންމީދު ކުރި ނަތީޖާއެއް ކަމަށް. އޭނާ ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ބުރުގައި އަދި ވަކި ބަޔަކާ ކޯލިޝަން ހަދަން ނުނިންމާ ކަމަށާއި އެކަމާ މެދު ލީޑަޝިޕްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް.

 
23:11 Sep 9, 2023

މުއިއްޒު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓް ހޯއްދަވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރެއްގައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓް ހޯއްދެވި ފުރަތަމަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއިން ވާދަކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެއްޖެ. ދައުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުން 570 ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު މުއިއްޒު މިހާރު ވެސް ވަނީ 100،730 ވޯޓް ހޯއްދަވާފައި. އެއީ މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓްގެ %46.11. 

ނަތީޖާތައް ބެއްލެވުމަށް - https://dhauru.com/elections/vote23/results

 
20:52 Sep 9, 2023

މުއިއްޒު ކުރީގައި އޮވެ ދެވަނަ ބުރަކަށް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް މާލޭ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް 11،133 ވޯޓުން ކުރި ހޯއްދަވައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާނޭކަން މިހާރު ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން ދައްކައިފި. ދައުރަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 490 ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބުނުއިރު:

 • މުއިއްޒު ވަނީ 82،017 ވޯޓް ހައްދަވާފައި (%45.77)

 • ރައީސް ސޯލިހު 70،884 ވޯޓް ހޯއްދަވާފައި (%39.56)

ތިން ވަނަ އަށް ގޮސްފައި ވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. މިހާތަނަށް ސާފުވި ނަތީޖާތަކުން އޭނާ ވަނީ 12،448 (%6.82) ވޯޓް ހޯއްދަވާފައި. 

މި ނަތީޖާތަކުން މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ޔަގީން ކުރެވޭ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާނެ. އެއީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްގެ %50 ނުހޯއް ދެވޭނެތީ. އެހެންވެ، ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާނީ މުއިއްޒާއި ރައީސް ސޯލިހު.

 
17:57 Sep 9, 2023

މިއީ އެންމެ މަދުން ވޯޓުލީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު: އީސީ

މި އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް %75 ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ ހަސަން ދެންމެއަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުތަކުގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާ މަދު އަދަދެއްގެ މީހުން ވޯޓުލީ ފަހަރު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި. މި އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 282،395 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބުނު.

 
17:51 Sep 9, 2023

 
17:35 Sep 9, 2023

 
17:25 Sep 9, 2023

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ ވޯޓް ފޮށިތައް ގުނަނީ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ހުރިހާ ވޯޓް ފޮށިތަކެއް ބަންދުކޮށް ގުނަން ފަށައިފި. 

 
17:19 Sep 9, 2023

 • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކިއޫ ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ގުނަން ފެށުން. ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކިއޫ ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ގުނަން ފެށުން. ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކިއޫ ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ގުނަން ފެށުން. ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކިއޫ ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ގުނަން ފެށުން. ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކިއޫ ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ގުނަން ފެށުން. ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކިއޫ ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ގުނަން ފެށުން. ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 
17:08 Sep 9, 2023

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހުރިހާ ފޮއްޓެއް ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ގުނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ.

 
16:59 Sep 9, 2023

ދައުރުގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން

ދައުރުން އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވަގުތުން ފެންނާނެ. މި ލިންކް ބަލައިލާ https://dhauru.com/elections/vote23/results

 
16:57 Sep 9, 2023

 
16:50 Sep 9, 2023

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި މިހާރު ވޯޓް ގުނުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އައިޝަތު ފަރީހާ)
 
16:46 Sep 9, 2023

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ބައެއް ފޮށިތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ވޯޓް ގުނަން ފަށާފައި.

 
16:40 Sep 9, 2023

ދަރަމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ކިއު 4 ޖެހުމާ އެކު ބަންދުކުރުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފި.

އީސީގެ އޮފިޝަލުން ބުނަނީ ކިއު ބަންދުވިއިރު ބޭރުގައި ކިއު ނެތް ކަމަށް. އަދި ސްކޫލުން ބޭރުގައި ތިބުމަކީ ކިއުގައި ޖެހުމެއް ނޫން ކަމަށް. މިހާރު މީހުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ސްކޫލުގެ ދޮރާށި ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި.

އެތެރެއަށް މީހުން ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރާތީ، ވޯޓުލީ މީހުން ނެރެމުންދަނީ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު.

ދޮރާށި ދޮށުގައި ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުން އެބަދޭ.

 
16:28 Sep 9, 2023

ވޯޓް ނެގުން ބަންދުކޮށް ފޮށި ބަންދުކޮށްފައި (ދައުރު ފޮޓޯ/ ފަރީހާ އަބްދުﷲ)
 
16:16 Sep 9, 2023

ކިޔު ބަންދުކުރި ފަހުން ކިޔުއަށް މީހުން އަރައިގެން ހަމަނުޖެހުން

ވޯޓްލުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް އަދި ބިލަބޮންގް ސްކޫލް ކައިރީގައި ބައެއް ހަމަނުޖެހުންތައް އަންނަނީ ހިނގަމުން. މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކިޔު ބަންދުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބަޔަކު ކިޔުއާ ގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ. އެގޮތުން އަމީނިއްޔާ ކައިރީ މާރާމާރީއެއް ވެސް ވަނީ ހިނގާފައި. 

 
16:14 Sep 9, 2023

ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓް ގުނަން ތައްޔާރުވަނީ

ބައެއް ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓްލުން އެއްކޮށް ނިމި ފޮށިވެސް ބަންދުކޮށް ވޯޓް ގުނުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތައް އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންނަށް އީސީގެ އޮފިޝަލުން އަންނަނީ މިހާރު ކިޔައިދެމުން.

 
16:04 Sep 9, 2023

ކިޔު ބަންދުކޮށްފި؛ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރާނެ

4 ޖެހުމާ އެކު ވޯޓް ކިޔުތައް ބަންދުކޮށްފި. އީސީއިން ވަނީ ވޯޓް ކިޔުއަށް އަރަން އޮތް ވަގުތު އިތުރު ނުކުރާނޭ ކަމަށް ބުނެފައި. 4 ޖެހިއިރު ކިޔުގައި ތިބި މީހުން ނިމެންދެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާނެ.

 
16:01 Sep 9, 2023

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ:

އިންތިހާބު ވޯޓުލުން ހަވީރު 4:00 ގައި ނިމޭނެ. 4 ގެ ކުރިން ކިއޫގައި ތިބި މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ. 4 ގެ ފަހުން ކިޔޫ އަށް ނޭރޭނެ. ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިތުރު ނުކުރާނެ.

އިސްމާއިލް ހަބީބު، އީސީގެ ނައިބު ރައީސް
 
15:47 Sep 9, 2023

ވޯޓް ކިޔު ބަންދުކުރަން މަދު މިނެޓް ކޮޅެއް

ވޯޓް ކިޔު ބަންދުކުރަން 15 މިނެޓް ދެން އޮތްއިރު ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓްލާން ނިކުންނަ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. އެގޮތުން ގިނަ ވޯޓް ސެންޓަރުތަކެއް ހުރި އަމީނީ މަގުގައި ވަރަށް ބާރު ބޮޑު. އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވޯޓިން ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވަނީ މިހާރު ކިޔުތައް ވެސް ދިގުވެފައި. 

 
15:32 Sep 9, 2023

2 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓްލީ %58.42 މީހުން

މިއަދުގެ 2 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓްލާފައިވަނީ 164،981 މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސްއިން ދެންމެ ހާމަކޮށްފި. އެއީ ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ %58.42. އެއީ މިދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބާ އަޅާބަލާއިރު މަދު އަދަދެއް.

 
15:23 Sep 9, 2023

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގެ ވޯޓްލުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާ މެދު ޝަކުވާ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި މިފަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯޓްލާއިރު ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކާމިލް ދީދީ ޕްރީން ސްކޫލްގައި. އެތަނުގެ އިންތިޒާމްތައް ހުރި ގޮތުން ވަރަށް ކިޔު ދިގު އަދި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވޯޓްލާން ކޮޅަށް ތިބެން ޖެހިފައި. އޭގެ ތެރޭގައި ދުވަސްވީ މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި. އަދި އެތަނުގައި ހުރި ވޯޓް ފޮށިތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ރަނގަޅަށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައި ނެތުމުން މީހުންނަށް ދަނީ އޮޅުން އަރަމުން. 

ހުޅުމާލޭ 2 ވަނަ ފޭސްގައި ހުންނަ ކާމިލްދީ ޕްރީންސްކޫލްގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އިފާޒު)
ހުޅުމާލޭ 2 ވަނަ ފޭސްގައި ހުންނަ ކާމިލްދީ ޕްރީންސްކޫލްގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އިފާޒު)
 
15:15 Sep 9, 2023

6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 4 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުން ބުނީ، ވޯޓާ ގުޅުންހުރި އެކި ކަންކަމުގައި 6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ކަމަށް، އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން 4 މީހުން މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބާކީ ތިބި ދެ މީހުންގެ ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވޭ. 

 
14:18 Sep 9, 2023

މެންދުރު ފަހު 1 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލީ 135،422 މީހުން ނުވަތަ ވޯޓުލެވޭ އާބާދީގެ %47.95 ކަމަށް އީސީން ބުނެފި.

 
14:14 Sep 9, 2023

ޖަލުގައި ވޯޓްލުން އަމާންކަމާ އެކު ކުރިއަށް

ޖަލު ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު މުހައްމަދު ފުޅު (ދޮނާ) ދާދި ދެންމެއަކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކުގައި ވޯޓްލުމުގެ ކަންކަން އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާ އެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް. 

 
14:04 Sep 9, 2023

 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 • އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 
13:39 Sep 9, 2023

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ: ރަސްދޫގައި ދެ އޮބްޒާވަރުން ވަކި ކުރީ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް، ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުމުން. އެ ރަށުގައި މައްސަލަ ޖެހި، ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން.

 
13:29 Sep 9, 2023

މިހާތަނަށް ލިބުނީ 14 ޝަކުވާ: އީސީ

އީސީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް:  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް 14 ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯ/ވީޑިއޯ ނަގާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އާއި ބޫތު ހުންނަ ގޮތުން ފާހަގަ ފެންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ހިމެނޭ.

 
13:24 Sep 9, 2023

އީސީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް: ވޯޓު ބޫތު ހުންނަ ގޮތުން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވި. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޫތު ބަހައްޓާ ގޮތް ބަދަލުކުރީ އިންތިހާބަށް ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގެ އިއްތިފާގުން ކަމަށް. ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގަ ކުޑަކަމުން ފާހަގަ ބަލަން އުޅެފި ނަމަ، ފެންނާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް މީހަކު ވޯޓުލާ ގޮތް ބަލަން އުޅުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވި.

 
13:22 Sep 9, 2023

މެންދުރު 12 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލީ 112،250 މީހުން ނުވަތަ ވޯޓުލެވޭ އާބާދީގެ %39.75 ކަމަށް އީސީން ބުނެފި.

 
13:21 Sep 9, 2023

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ އަމާންކަމާ އެކު. ނަމަވެސް، ތުޅާދޫގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހަކު ފޮޓޯ ނެގި ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވި ކަމަށް.

 
13:13 Sep 9, 2023

 
13:00 Sep 9, 2023

އއ. ރަސްދޫގައި ޖެހުނު މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ވޯޓުލުން އަލުން ފަށައިފި. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕީޕީއެމްގެ އިންތިހާބީ އޮފިޝަލުން 'އުސޫލާ ހިލާފަށް' ބޭރު ކުރި ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުން ގޮސް އެ ރަށުގައި ވޯޓުލުން ހުއްޓުވި.

 
12:59 Sep 9, 2023

 
11:58 Sep 9, 2023

 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 
11:50 Sep 9, 2023

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ވަނީ ވޯޓުލައްވާފައި.

 
11:49 Sep 9, 2023

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވޯޓުލެއްވުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު މިޒްޔާލް)
 
11:47 Sep 9, 2023

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވޯޓުލައްވައިފި. އެ މަނިކުފާނު ވޯޓުލެއްވީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް.

 
11:34 Sep 9, 2023

 • ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވޯޓުލެެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވޯޓުލެެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވޯޓުލެެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވޯޓުލެެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 
11:30 Sep 9, 2023

 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 
11:28 Sep 9, 2023

ހުޅުމާލޭގެ ކާމިލް ދީދީ ޕްރީސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލާން ދިޔަ މީހެއްގެ ނަން ލިސްޓުގައި ނެތް ކަމަށް ބުނެ އަޑުގަދަކުރަން ފެށުމުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އޭނާ ގެންގޮސްފައިވޭ. ފުލުހުން ބުނަނީ އޭނާ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް.

 
11:26 Sep 9, 2023

ބައެއް ތަންތަނުގައި ކިޔޫ ދިގުވެ ޝަކުވާ

ވޯޓްލާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔޫތައް ވަރަށް ދިގު. ގިނައިރު ކިޔޫގައި ތިބެން ޖެހޭތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ބައެއް އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް އެބަހުރި. ކިޔު ދިގުވާ ސަބަބު އީސީއިން އަދި ސާފެއް ނުވޭ. 

 
11:21 Sep 9, 2023

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވައިފި. އެ މަނިކުފާނު ވޯޓުލެއްވީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް.

 
11:15 Sep 9, 2023

އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ޖުމްލަކޮށް ރަނގަޅު: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ބަލައި މިހާތަނަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް (ޓީއެމް)ގެ އޮބްޒާވަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ޖަމިއްޔާއިން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފި. ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ ރަނގަޅަށް. އެގޮތުން:

 • ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި 9 ޖަހަންވާއިރަށް ވޯޓުލުން ފެށިފައިވޭ؛ %86 މަރުކަޒުތަކުގައި ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ 10 މިނެޓު ތެރޭ ވަނީ ވޯޓުލުން ފެށިފައި

 • ހުރިހާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ހެން ހާޒިރުވެ ތިބެން ޖެހޭ އޮފިޝަލުން ތިބީ ހާޒިރުވެ

 • ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި ހަމައަށް ހުރި؛ ވޯޓު ލުން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނާ ހަމަަކޮށް، ވޯޓު ފޮށިތައް ހުސްކަން ޔަގީން ކުރެވުނު

 • ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކެއްގައި ހާޒިރުވެ ތިބި

 • 96% މަރުކަޒުތަކުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި

 • 97% ވޯޓު ފޮށި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށް

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނި ގޮތުގައި ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް % 3 ވޯޓު މަރުކަޒުން ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވޭ؛ އެ ފޮށިތައް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނި

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކާއި ޖަލުތަކުގެ އިތުރުން ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ 400 އެއްހާ އޮބްޒާވަރުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

 
11:10 Sep 9, 2023

'އެމްޑީޕީއިން ފައިސާއެއް ނުބަހާނެ'

އެމްޑީޕީއިން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ފައިސާ ބަހާ ކަމަށް ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް އެމްޑީޕީއިން ނުކުރާނޭ ކަމަށާއި އެ ތުހުމަތަކީ ދޮގެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް. 

 
11:04 Sep 9, 2023

'މިއީ ދުވަހަކު ނުބޭއްވޭހާ އޮމާން އިންތިހާބެއް'

 • ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޅ. އަތޮޅު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުމުގެ ތެރެއިން. (ދައުރު ފޮޓޯ/ ހުސައިން ސުނޭން)
 • ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޅ. އަތޮޅު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުމުގެ ތެރެއިން. (ދައުރު ފޮޓޯ/ ހުސައިން ސުނޭން)
 • ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޅ. އަތޮޅު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުމުގެ ތެރެއިން. (ދައުރު ފޮޓޯ/ ހުސައިން ސުނޭން)

ވޯޓްލެއްވުމަށް ފަހު މީޑިއާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގައި މިއިން ދުވަހަކު ނުބާއްވާ ވަރުގެ ސުލްހަވެރި އޮމާން އަދި މިނިވަންކަމާ އެކު ބޭއްވޭ އިންތިހާބެއް ކަމަށް. އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލާން ނުކުމެ ފަރުދީ ހައްގު ސުލްހަވެރިކަމާއި އޮމާންކަމާ އެކު އަދާކުރެއްވުމަށް ރައީސް ގޮވާލެއްވި. 

މިއީ ދުވަހަކު ނުބޭއްވޭހާ އަމާން އޮމާންކަމާ އެކު ކުރިއަށްދާ އިންތިހާބެއް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
 
10:55 Sep 9, 2023

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓް ލައްވައިފި

ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފަޜާތުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު 10:45 އެހާކަން ހާއިރު ވޯޓު ލައްވައިފި. އެ މަނިކުފާނު ވޯޓު ލެއްވީ ޅ. ހިންނަވަރު މީހުން މާލޭގައި ވޯޓް ލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް.

 
10:43 Sep 9, 2023

ރަސްދޫ ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލުން ހުއްޓުވައިފި

ރަސްދޫ ވޯޓު ފޮއްޓެއްކައިރީގައި ތިބި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މަންދޫބުން، "އުސޫލާ ހިލާފަށް" އެ ތަނުން ދުރަށް ޖެއްސި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ރަށު ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލުން ޕީޕީއެމް އިން ހުއްޓުވައިފި.

އއ. ރަސްދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ކައިރީގައި ތިބި ޕީޕީއެމް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަރުކަޒުން ބޭރުކޮށްލުމުން އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ބަޔަކު ވޯޓު ލާ މަރުކަޒަށް އެއްވެފައި (ދައުރު ފޮޓޯ/ އައިމިނަތު ޝިފްލީން)
 
10:35 Sep 9, 2023

 
10:35 Sep 9, 2023

އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވޯޓުލައްވަނީ. (ފޮޓޯ/އެމްއެންޕީ)
 
10:34 Sep 9, 2023

އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވެސް ވަނީ ވޯޓުލައްވާފައި.

 
10:33 Sep 9, 2023

އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ ވަރަށް އޮމާންކޮށް: އީޔޫ

އީޔޫ ވަފްދުގެ ޗީފް އޮބްޒާވަރު ނާޗޯ ސަންޗޭޒް އަމޯ ވަނީ މާފަންނު މަދަރުސާގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އިންތިހާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައި. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި:

 • މާލެ ސަރަހައްދާއި ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި އީޔޫގެ ޖުމްލަ 40 އޮބްޒާވަރުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ

 • މިހާތަނަށް އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ ވަރަށް އޮމާންކޮށް، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމަތި ނުވެ

 • ވީހާ ވެސް ރަނގަޅަށް އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިންތިހާބީ މަރުކަޒެއްގައި އޮބްޒާވަރުން މަދުވެގެން 30 މިނެޓު ހޭދަކުރާނެ

 • 40 މެމްބަރުންގެ ބޮޑު ޓީމަކުން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމުންތޯ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޗީފް އޮބްޒާވަރު ވިދާޅުވީ، އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮބްޒާވަރުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައުމަކީ އީޔޫގެ "ކޮމިޓްމަންޓް" ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ދައްކުވައިދޭ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް

 • އިންތިހާބާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަން އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގެން ޗީފް އޮބްޒާވަރު ވިދާޅުވީ އީޔޫގެ ވަފުދަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ހާމަކުރާނީ ހޯމަ ދުވަހު 2 ޖަހާއިރު ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށް

 
10:27 Sep 9, 2023

10 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލީ %12.81 މީހުން: އީސީ

މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހުމާ ހަމައަށް 36،163 މީހުން ނުވަތަ ވޯޓުލެވޭ އާބާދީގެ %12.81 ވޯޓު ލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި. މި އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 282،395 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ.

 
10:17 Sep 9, 2023

 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 
10:11 Sep 9, 2023

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ފާރިސް މައުމޫން ވޯޓުލައްވަން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންފި.

 
10:04 Sep 9, 2023

ކެމެރާ ޒޫމްކޮށްގެން ވޯޓުކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މައްސަލަތަކެއް

މޮނީޓަރު ފާސް އޮތް ފަރާތްތަކުން ކެމެރާ ޒޫމްކޮށްގެން ވޯޓުކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށާއި މިކަން މިގޮތަށް ކުރާ ނަމަ، ފާސް އަތުލުމަށް ފަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ބޭރުކުރާނޭ ކަމަށް ބުނެ، ކޮމިޝަނުން ދާދި ދެންމެއަކު އިންޒާރު ދީފި.

 
10:00 Sep 9, 2023

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ވޯޓުލެއްވުމަށް ކަލާފާނު ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންފި.

 
09:50 Sep 9, 2023

 
09:48 Sep 9, 2023

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ވޯޓުލެއްވުމަށް ކަލާފާނު ސްކޫލަށް ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ. އޭނާއާ އެކު، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބާނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަޑައިގަންނަވާ.

 
09:35 Sep 9, 2023

 
09:30 Sep 9, 2023

ވޯޓު ލެއްވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން، މައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ހަވީރު ވަންދެން މަޑުނުކޮށް، ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ވޯޓުލުމަށް އެންމެންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައި.

"4 ޖަހާއިރު އެއީ ވޯޓު ފޮށި [ކިޔުއަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު] ބަންދުކުރާ ގަޑި. އެހެންވީމަ، އެއަށް ވުރެ ކުރިއަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް، ހެނދުނު ހެނދުނާ ވަޑައިގެން، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ބޭފުޅަކު އިހުތިޔާރު ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ލެއްވުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅެއްގެ ވާޖިބެއް އަދި ހައްގެއް،" ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ދޮރުމަތީގައި ހުންނަވައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވި.

 
09:20 Sep 9, 2023

 
09:17 Sep 9, 2023

 • މައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • މައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • މައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • މައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 • މައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
 
09:13 Sep 9, 2023

މައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓުލައްވައިފި.

 
09:06 Sep 9, 2023

 • ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 
09:03 Sep 9, 2023

ލަންޑަނާއި އަބޫ ދާބީ ފިޔަވައި ވޯޓުލާ ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި ވެސް ވޯޓުލުން ފެށިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ.

 
08:53 Sep 9, 2023

މައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓުލެއްވުމަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް އިރުކޮޅަކުން ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނޭ. އޭނާ ތާޖުއްދީނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ، އައިޖީއެމްއެޗު ކައިރީގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގެ، މ. ދިމްޔާތުން ހިންގަވާފައި.

 
08:51 Sep 9, 2023

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވޯޓުލައްވަން ވަޑައިގަންނަވާނީ 10 އާއި 10:30އާ ދެމެދު ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި. އެ މަނިކުފާނު ވޯޓުލައްވާނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޅ. އަތޮޅު ފޮއްޓަށް.

 
08:40 Sep 9, 2023

 • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓުލެއްވުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
 
08:36 Sep 9, 2023

 • ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިން މޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވޯޓުލެއްވުން. (ފޮޓޯ/ޕީޕީއެމް)
 • ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިން މޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވޯޓުލެއްވުން. (ފޮޓޯ/ޕީޕީއެމް)
 • ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިން މޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވޯޓުލެއްވުން. (ފޮޓޯ/ޕީޕީއެމް)
 
08:34 Sep 9, 2023

 
08:31 Sep 9, 2023

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓުލައްވައިފި.

 
08:27 Sep 9, 2023

 
08:26 Sep 9, 2023

މާލޭގައި ވޯޓުލާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ބޮޑު ކިއޫއެއް އެބައޮތް. އޭގެ ތެރޭގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރު އަދި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ފަދަ ތަންތަން ހިމެނޭ.

 
08:15 Sep 9, 2023

 
08:15 Sep 9, 2023

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުން ވަނީ ފެށިފައި.

 
08:10 Sep 9, 2023

 
08:08 Sep 9, 2023

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޮޑު ކިއޫއެއް އެބައޮތް. އެ ތަނުގައި މާފަންނުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އެބަހުރި.

 
08:07 Sep 9, 2023

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ތ. އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ފޮށިތަކަށް ވެސް ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ.

 
08:06 Sep 9, 2023

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ. އެ ތަނުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަކީ:

 • 1-

  ހެންވޭރު އުތުރު 5 ފޮށި

 • 2-

  ހެންވޭރު ހުޅަނގު 1 ފޮށި

 • 3-

  މާލޭ ދަފްތަރު 1 ފޮށި

 • 4-

  ހއ. އަތޮޅު 1 ފޮށި

 
08:05 Sep 9, 2023

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮށްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު ސަދޫފް)
 
08:04 Sep 9, 2023

އާ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަތަރު ވަނަ އިންތިހާބު

މިއީ އާ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ހަތަރު ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު. ކުރީގެ ތިން އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން އޮތް 2018ގެ އިންތިހާބު ފިޔަވައި އަނެއް ދެ އިންތިހާބު ނިމުނީ ދެ ވަނަ ބުރަކަށް ގޮސްގެން. އެންމެ ފަހުގެ އިންތިހާބު ފުރަތަމަ ބުރުން ނިމުމުގެ ސަބަބަކީ އެންމެ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާދަކުރެއްވުން.

ހަނދާންތައް އާކޮށްލުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މި ހިމަނާލަނީ ކުރީގެ ތިން އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ.

2008ގެ އިންތިހާބު

ފުރަތަމަ ބުރު 8 އޮކްޓޯބަރު 2008

 • 1-

  ގާސިމް އިބްރާހިމް، 27،056، %15

 • 2-

  ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، 71،731، %40

 • 3-

  ޑރ. ހަސަން ސައީދު، 29،633، %16

 • 4-

  މުހައްމަދު ނަޝީދު، 44،293، %25

 • 5-

  އުމަރު ނަސީރު، 2،472، %1

 • 6-

  އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް، 1،382، %0.78

ދެވަނަ ބުރު، 28 އޮކްޓޯބަރު 2008

 • 1-

  މުހައްމަދު ނަޝީދު، 97،22، %54

 • 2-

  ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، 82،121، %45

2013ގެ އިންތިހާބު

ފުރަތަމަ ބުރު (ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކެންސަލްކުރި)، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2013

 • 1-

  ގާސިމް އިބްރާހިމް، 50،422، %24

 • 2-

  ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު، 10،750، %5

 • 3-

  އަބްދުﷲ ޔާމީން، 53،099، %25

 • 4-

  މުހައްމަދު ނަޝީދު، 95،224، %45

ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ބުރު، 9 ނޮވެމްބަރު 2013

 • 1-

  ގާސިމް އިބްރާހިމް، 48،131، %23

 • 2-

  އަބްދުﷲ ޔާމީން، 61،278، %29

 • 3-

  މުހައްމަދު ނަޝީދު، 96،764، %46

ދެވަނަ ބުރު، 16 ނޮވެމްބަރު 2013

 • 1-

  އަބްދުﷲ ޔާމީން، 111،203، %51

 • 2-

  މުހައްމަދު ނަޝީދު، 105،181، %48

2018ގެ އިންތިހާބު

23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018

 • 1-

  އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، 134،146، %58

 • 2-

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، 95،623، %42

 
08:02 Sep 9, 2023

ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ވޯޓުލާ ގިނަ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި. ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8 އިން ހަވީރު 4އަށް. ހަވީރު 4ގައި ކިއޫ ބަންދުކުރާއިރު، ކިއޫގައި ތިބޭ އެންމެން ވޯޓުލާ ނިމެންދެން އެ ވޯޓު ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ.

 
07:59 Sep 9, 2023

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ފުވައްމުލަކު ފޮށި ކައިރީގައި ބޮޑު ކިއޫއެއް އެބައޮތް. ނަމަވެސް، އެ ސްކޫލުގައި ހުރި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ފޮށިތައް ކައިރީ އަދި މާ ގިނަ ބަޔަކު ނެތް.

 
07:56 Sep 9, 2023

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ވޯޓު ފޮށި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަަށް ދައްކާލަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު ސަދޫފް)
އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ވޯޓު ފޮށި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަަށް ދައްކާލަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު ސަދޫފް)
 
07:53 Sep 9, 2023

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ވޯޓުލާން ކިއޫ ހަދާފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އުމްނާ އިސްމާއިލް)
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ވޯޓުލާން ކިއޫ ހަދާފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އައިޝަތު ފަރީހާ)
 
07:52 Sep 9, 2023

އިސްކަންދަރު، އަމީނިއްޔާ އަދި ސީއެޗްއެސްސީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އަދި މާ ގިނަ ބަޔަކު ނެތް.

 
07:48 Sep 9, 2023

 • އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު ސަދޫފް)
 • އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު ސަދޫފް)
 • އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހުމަދު ސަދޫފް)
 
07:45 Sep 9, 2023

ވޯޓުލާ ގިނަ މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު އަންނަނީ ވޯޓުލުން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން. އެގޮތުން، އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރައިން ކަނޑައި ގުނުން ފަދަ ކަންކަން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭ.

 
07:39 Sep 9, 2023

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މުހިންމު ތަފާސްހިސާބު. (ދައުރު އިންފޮގްރެފިކްސް/ތުހްފާ އާތިފް)
 
07:27 Sep 9, 2023

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ބޭރުގައި ކިއޫ ހަދާފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު ކައިރީގައި ކިއޫ ހަދާފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސެއިން ސުނޭން)
 
07:22 Sep 9, 2023

 
07:20 Sep 9, 2023

އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު 8 ޖަހާއިރު ފަށާނެ. ވޯޓުލާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު ވެސް މީހުން ކިއޫގައި އެބަތިބި.

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8ގައި ފެށޭނެ އެވެ. ޖުމްލަ 282،395 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ މި އިންތިހާބުގައި މުޅިން އަލަށް 27،000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާނެ އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް