Round 2

avatar

Solih

MDP

avatar

Muizzu

PPM - PNC

108,735

46.22%

126,499

53.78%

Updated Time: 7:23 AM

Voted 242,690

Eligible 282,804

Turnout 85.82%

Invalid 7,456

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

އިޝްތިހާރު

ރިޔާސީ ކެމްޕޭނު ނިންމާލުން

8 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން މިއަދު އިރުއޮއްސި 6އަށް ނިންމާލާނެ؛ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކާއި ކެންޑިޑޭޓުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކި ހަރަކާތްތައް ވަނީ ރާވާފައި.

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް