އިޝްތިހާރު

16 މާޗު 2023

16 މާރިޗު 2023

ދައުރު ނޫހުގެ 'ސުރުހީ' އަކީ ބަންދު ނޫން ދުވަސް ދުވަހު، އެ ދުވަހެއްގެ މުހިންމު ސުރުހީތައް ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓް ހުށަހަޅައިދޭނީ 'ދައުރު'ގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަރީހާ އަބްދުﷲ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް