އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

  • އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކަށް ވަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކަށް ވަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • އާ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޕީއެންސީގެ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހޮޓެލް ޖެންއަށް ވެންނެވުމުގެ ކުރިން ބޭފުޅަކާ ސަލާންކުރައްވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ހިނިތުންވުމެއްގައި: މިއީ އިއްޔެ އާ މަޖިލިސް ހުވާކުރުމުގެ ކުރިން ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް ނާސްތާގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅުގައި މަޖިލިހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހުގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ: އިއްޔެ ވަނީ އާ މަޖިލިސް ހުވާކޮށްފައި (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ (ދައުރު ފޮޓޮ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • އާ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޮ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • އާ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ނާޒިމް: މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އޭނާ ހޮވި ދެވަނަ ދައުރު (ދައުރު ފޮޓޮ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)

ކޮމެންޓް (1)

profile-image-placeholder

ުޔތރ

5 ޖޫން 2024
ދެންބަލާޖީބުތައް ފުރޭނެ ގޮތެއް.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް