އަނޫފް ޖުނައިދު

ވިޝުއަލް ޖާނަލިސްޓް

އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދަކީ ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން ފޮޓޯގްރަފީގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ޒުވާނެކެވެ. ޔޫޓިއުބް ޓިއުޓޯރިއަލްތައް ބަލައިގެން ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް އަނޫފް ވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފަ އެވެ.

79.6K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު

42

އާޓިކަލްސް

1

ކޮމެންޓް