ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި (ފޮޓޯ/މަޖިލިސް)

އަބްދުއްރަހީމް މަޖިލިސް ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި އަބްދުއްރަހީމްއާ ވާދަކުރެއްވީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ތަފްސީލް - މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި އަބްދުއްރަހީމް އާ ވާދަކުރެއްވީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް އެވެ.

މަޖިލިސް ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި:

  • އަބްދުއްރަހީމް އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 71 ވޯޓް

  • ނާޒިލް އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 14 ވޯޓް

  • 7 ވޯޓް ބާތިލްވި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުން، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން އެއް މެންބަރަކު ހިމެނޭގޮތަށް ނަގާފައިވާ 5 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީ އަކުންނެވެ.

އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ:

  • ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ

  • އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ގަފޫރު މޫސާ

  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

  • އެންއެންޕީ ގެ ފަރާތުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

  • އެމްޑީއޭ ގެ ފަރާތުން ވެލިދޫ ދާއިރާ ގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްބާސް

ދެން މިއަދު އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިހާބު ކުރުމެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ:

  • ޕީޕީއެމްއިން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް

  •  އެމްޑީޕީން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ދީދީ

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް