އައިޝަތު ފަރީހާ އަބްދުﷲ

ރިޕޯޓަރު

އައިޝަތު ފަރީހާ އަބްދު الله ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނަ އަހަރު ވަގުތު ނޫހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރީ 'ސަން އޮންލައިން'ގަ އެވެ. ފަރީހާ އަކީ ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސޯދީ ދާއިރާއަށް ހާއްސަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް އާންމުކޮށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ހަބަރުތައް ވެސް ފަރީހާ ރިޕޯޓުކުރެ އެވެ. ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާ އިން މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދިން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ފަރީހާ ނޮމިނޭޓުވެފައިވެ އެވެ.

2.1M

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު

3.1K

އާޓިކަލްސް

1K

ކޮމެންޓް