ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިނގާލުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ރައީސަށް: 'ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތަށް ޝުކުރިއްޔާ'

ސަޕޯޓަރުން ބުނިގޮތުގައި އިންތިހާބުން ބަލިވި ނަމަވެސް ރައީސް ވަނީ އޯގާތެރިކަމާ އެކު ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރައްވައި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައި

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެވަރުގެ ހެޔޮލަފާ ވެރިޔަކު ދިވެހިންނަށް ލިބިފައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ގިނަ ދިވެހިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުން، ސަޕޯޓަރުން ހަތިޔާރު ބެހެއްޓި ނަމަވެސް ބަލި ގަބޫލުކުރީ ރައީސަށް ތައުރީފާއި ޝުކުރުގެ ބަސްތައް ރައްދުކުރަމުންނެވެ.

"ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް އިބޫ. ތިޔައީ ހިތްވަރު ގަދަ، ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ، ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް. ނަމޫނާ ލީޑަރެއް،" މީހަކު ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި ރައީސްގެ ސަޕޯޓަރުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި މި ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުނުކުރައްވައި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. ރަށްރަށަށް ނަރުދަމާ އާއި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމާއި އެހެނިހެން ތަރައްގީ ފޯރުކޮށްދެއްވި އެވެ. ހިލޭ ޑިގްރީއާ އެކު ތައުލީމީ ނިޒާމު ފަހިކޮށްދެއްވި އެވެ. ހައި ސްޕީޑު ފެރީ އިން ރަށްތައް ގުޅުވާލައި، ބަހުގެ ނިޒާމުން އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުން ލުއިކޮށްދެއްވި އެވެ.

"މަނިކުފާނުގެ މި ހިދުމަތްތައް ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގަތް. ކާމިޔާބުނުވުމަކީ އަދި އެހެން ކަމެއް،" ރައީސްގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ދިގު ލިސްޓަކާ އެކު އެކްސްގައި މީހަކު ޝުއޫރު ފާޅުކުރި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން، ރައީސް ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީން ބުނަމުން އައީ، އެމަނިކުފާނު އެއް ބުރުން ދެވަނަ ދައުރެއް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު 15،000 ވޯޓުގެ ތަފާތަކުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެސް ކުރި ހޯއްދެވީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި އެ ތަފާތު އަނެއްކޮޅަށް އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ދެކެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ބުރުގައި ވެސް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހި ދެވަނަ ދައުރެއް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.

އިންތިހާބުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ރައީސް ސޯލިހާ އެކު އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވަނީ އެމަނިކުފާނާ މެދު ފަހުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"މި ގައުމަށް ގެނެސްދެއްވި އިންގިލާބީ ތަރައްގީއަށް އަދި ގާނޫނުއަސާސީ އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެވީތީ ރައީސް އަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން،" ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އެކްސްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައީސާ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް ޖީހާން މަހުމޫދު ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަބަދުވެސް އޭނާ ދެމިހުންނަވާނީ ރައީސް ސޯލިހާ އެކުގަ އެވެ.

"ރައީސް އިބޫއަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވަން. ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ އޯގާތެރި ރައީސް،" ހިދުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހު ފަދަ ހިންގުންތެރި، ކެތްތެރި އަދި އޯގާތެރި ރައީސެއްގެ ކެބިނެޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ލިބިވަޑައިގެންނެވުމަކީ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓަށް ފަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކަވާ މިފަދަ ހުރިހާ އަރިސް ބޭފުޅުންނާއި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް މިއަދު އޮތީ ރައީސްއަށް ތައުރީފް ކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދިން މީހުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމެވެ. ސަޕޯޓަރުންގެ ޝުއޫރުތައް ވެސް ހުރީ އެގޮތަށެވެ.

"އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް ޝުކުރިއްޔާ،" އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެމްބަރަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔުނެވެ.

ކޮމެންޓް (3)

ނަންރީތި ހަސަނު

1 އޮކްޓޯބަރު 2023
އިބޫގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އެކުލަވާލި ޓީމް (ރޮޒޭ، ޖީހާން، މާރިޔާ، އިމްރާން، ފަޔާ) މި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ހައްގެވެ
0 2

އިބްރާ

1 އޮކްޓޯބަރު 2023
މައުމޫނުގެ ދަރި ޔުމްނާއަށް ވަޒީރުކަންދޭން ވަކި މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދުމަކީ އިބޫގެ ވެއްޓުމުގެ ފެށުން. އިމްރާން، މާރިޔާ، މަހުލޫފް އަލީ ވަހީދު ކެބިނެޓަށްލުމުން ވެއްޓުމުގެ ސްޕީޑް ހަލުއިވި. އެތައް ގޯހަކަށްފަހު، ގޯތި ސްކޭމްގެ މެދުތެރެއިން އިބޫގެ ވެރިކަން އޮތީ ވެއްޓިފައި. ވޯޓުލީ ހަމައެކަނި އެކަން ޔަގީންކުރަން
0 1

އަހު

1 އޮކްޓޯބަރު 2023
ނޫސްވެރިން ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރިނަމަ އަދި އިންތިހާބުގައި ކެނޑިޑޭޓުން ކުރި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އަދި ގައުމީ މަސްލަހަތަށް އިގުތިސާދަށް ނުބަލާ ކުރި މުސްތަހީލު ވައުދުތަކުގެ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގައި ގެނެސްދިންނަމަ ވޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކޮލިޓީ މަތިވިސް- މި އިންތިހާބަކީ ނޫސްވެރިން ބަނދެވިގެން ހައްޕު ކިޔައިގެން ތިބި އިންތިހާބެއް- ވަކި މީހަކަށް ވޯޓު ނުދިނުމަށް ނޫނީ/ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމަށްވެސް މިއަށްވުރެ ކޮލިޓީ ދަށް ނިންމުމެއް ނިންމި އިންތިހާބެއް ފާއިތު ނުވޭ.
0 0

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް