އައިމިނަތު ޝިފްލީން

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު

ޝިފްލީން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށީ އުމުރުން17 އަހަރުގައި 'ހަވީރު' ނޫހުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 13 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރީ، 'ހަވީރު' އަދި ފަހުން 'މިހާރު' ނޫހުގަ އެވެ. ޝިފްލީން ބޮޑަށް ހާއްސަވަނީ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތަކަށެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން 2017 ގައި ދިން އެންމެ މޮޅު ފީޗާ ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

3M

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު

1.5K

އާޓިކަލްސް

1.5K

ކޮމެންޓް