Round 2

avatar

Solih

MDP

avatar

Muizzu

PPM - PNC

108,735

46.22%

126,499

53.78%

Updated Time: 8:20 AM

Voted 242,690

Eligible 282,804

Turnout 85.82%

Invalid 7,456

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

އައިމިނަތު ޝިފްލީން

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު

ޝިފްލީން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށީ އުމުރުން17 އަހަރުގައި 'ހަވީރު' ނޫހުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 13 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރީ، 'ހަވީރު' އަދި ފަހުން 'މިހާރު' ނޫހުގަ އެވެ. ޝިފްލީން ބޮޑަށް ހާއްސަވަނީ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތަކަށެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން 2017 ގައި ދިން އެންމެ މޮޅު ފީޗާ ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

2.8M

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު

1.3K

އާޓިކަލްސް

1.2K

ކޮމެންޓް