Round 2

avatar

Solih

MDP

avatar

Muizzu

PPM - PNC

108,735

46.22%

126,499

53.78%

Updated Time: 7:08 AM

Voted 242,690

Eligible 282,804

Turnout 85.82%

Invalid 7,456

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

އިޝްތިހާރު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ. (ދައުރު ފޮޓޯ)

އެމްއެމްއޭ

ފަވަރައިން ކުރި މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގު 100 މިލިއަން ހުރަސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ހަފްތާ ނިމުނުއިރު ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށް 29،7 މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާ އިރު، އެ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގު 128 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނޭ
4 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ރާއްޖޭގައި ފަސޭހަ، އަވަސް އަދި ރައްކާތެރި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން އިންސްޓެންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް (އައިޕީއެސް) 'ފަވަރަ' ތައާރަފްކުރިތާ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކުރި މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރަސްކޮށްފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ފަވަރަ އައިޕީއެސް ތައާރަފްކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 26ގަ އެވެ. އެމްއެމްއޭއިން މިއަދު އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް:

 • ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށް ޖުމްލަ 29،773 މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވޭ

 • އެ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގު 128.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ

ތަފްސީލު - ފަވަރަ އައިޕީއެސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރީ ތިން ބޭންކަކާ އެކު އެވެ. އެއީ:

 • 1-

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 • 2-

  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

 • 3-

  ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ

މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު ހަތަރު ބޭންކެއް އެ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތައް ވެސް އެ ސިސްޓަމްގައި ހިމަނާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފަވަރައިގެ ހިދުމަތްތައް

ފަވަރައިގައި މި ވަގުތު ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ހިދުމަތެކެވެ. އެއީ:

 • ފަވަރަ ޓްރާންސްފާ

 • ފަވަރަ އައިޑީ

 • ފަވަރަ ރިކުއެސްޓް

 • އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަން

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް