އިޝްތިހާރު

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 3 އޮކްޓޯބަރު 2021 ގައި ލިވަޕޫލްގެ ޖޭމްސް މިލްނާ ކުރި ފައުލްއެއްގައި މެންޗެސްޓަ ސިޓީގެ ބާނާޑޯ ސިލްވާ ވެއްޓެނީ:

މީޑިއާނެޓް

ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ މެޗުތަކެއް މީޑިއާ ނެޓުން ފެންނާނެ

މީޑިއާނެޓު ކަސްޓަމަރުންނަށް އައިސް ނެޓްވޯކުގެ ޗެނަލްތަކުން ލީގުތަކުގެމެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ
26 ޑިސެމްބަރު 2022

ފޯރިގަދަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ގައުމު ހޮވަން ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މިދިޔަ މަހުގެ20 އިން މިމަހުގެ18 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ އާޖެންޓީނާ އިންނެވެ.

ތަފްސީލް - ވޯލްޑް ކަޕަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި ފަށަން މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. މައިގަނޑު ލީގުތައް ކަމަށްވާ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިތުރުން ލަލީގާ އާއި ލީގު1 މި ހަފްތާ ފަށާއިރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް މާދަމާ ފަށާނެ އެވެ.

  • ހުރިހާ މެޗެއް ލައިވްކޮށް މީޑިއާ ނެޓުގެ ޗެނަލްތަކުން ފެންނާނެ

  • އެމްއެސްޓީވީ ނުވަތަ އެމްއެސް ލައިޓް ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކެޗްއަޕް ފީޗާ އަދި ރިވައިންޑް ފަދަ ފީޗާތައް މެދުވެރިކޮށް، ދެ މެޗު އެއް ވަގުތެއްގައި އޮތް ނަމަވެސް، އެއްވެސް މެޗެއް ވައްޓާނުލާ ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

  •  މީޑިއާނެޓު ކަސްޓަމަރުންނަށް އައިސް ނެޓްވޯކުގެ ޗެނަލްތަކުން ލީގުތަކުގެމެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ

  • އިތުރު މައުލޫމާތު މީޑިއާ ނެޓުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް