ސިމްޑީ
ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕް އުފެދިގެން އައީ 2001 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިއަދު ސިމްޑީއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެކެވެ.

އިޝްތިހާރު

އެންމެ ފަސް

އެންމެ ފަސް