ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއަކީ ގައުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ފަންނުތަކަށް މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މުވައްސަސާއެކެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާ

ސޯޝަލް މީޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ - ޕްރޮމޯޝަނަލް ވީޑިއޯ