އެޑިޓާސް ޓޯކް

ޓޫރިޒަމްގެ ލުއި ވިޓޯންގެ ވާހަކަ

22 ޖެނުއަރީ 2024

އިގްތިސާދީ ވަޒީރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ބީޗް ޓޫރިޒަމްގައި ރާއްޖެ އަކީ ލުއި ވިޓޯންގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ މަންޒިލެވެ. އެކަމަކު، އަގުބޮޑު ޓޫރިޒަމްގެ މަރުކާ ދެމެހެއްޓުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ އެވެ. ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ އެވެ.

އެޑިޓާޒް ޓޯކުގެ މިއަދުގެ އެޕިސޯޓުގައި 'ދައުރު'ގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) އާއި އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރު އަހުމަދު ނާއިފް މި ކިޔައިދެނީ އެ ޗެލެންޖުތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. އަޑުއަހާލާށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް