އެޑިޓާސް ޓޯކް

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު

18 ޖެނުއަރީ 2024

މިއީ އެޑިޓާސް ޓޯކްގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. 'ދައުރު'ގެ އެޑިޓަރުންގެ އިތުރުން، އެކިއެކި މީޑިއާތަކުގެ އެޑްޓަރުންނާ އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިންނަށް މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ އެވެ.

މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ވާހަކަދައްކާނީ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގައުމީ މައްސަލަތަކާއި އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް