8 މާޗު 2023

9 މާރިޗު 2023

ދައުރު ނޫހުގެ 'ސުރުހީ' އަކީ ބަންދު ނޫން ދުވަސް ދުވަހު، އެ ދުވަހެއްގެ މުހިންމު ސުރުހީތައް ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓް ހުށަހަޅައިދޭނީ 'ދައުރު'ގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަރީހާ އަބްދުﷲ އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް