ދައުރު ޑެއިލީ ޕޮޑްކާސްޓުގެ ކަވަރު

ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުން

25 ޑިސެމްބަރު 2022

'ދައުރު ޑެއިލީ' ޕޮޑްކާސްޓަކީ ހަފުތާ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ބަލާލާނީ އެ ދުވަހެެއްގައި ހުރި މައުލޫތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓް ހޮސްޓް ކުރާނީ 'ދައުރު'ގެ ސީނިއަ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރު އަހުމަދު ނާއިފް އެވެ. ނާއިފްއާ އެކު، އެ ދުވަހެެއްގެ މައުލޫއެއްގައި ވާހަކަދައްކާނީ މި ނޫހުގެ ސީނިއާ އެއް އެޑިޓަރަކު ނޫނީ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

މިއަދުގެ ޕޮޑްކާސްޓުގައި ވާހަކަދައްކާނީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ އެއް ދައުވާގައި ހުކުމް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް