ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ބަޔަކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި. ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަޒްމީ)

މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް، މިއީ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ %13 މަތީ އަދަދެއް

އާމްދަނީ އިތުރުވީ ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވުމުން

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - މިރާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު %13.6 އިތުރު އަދަދެކެވެ. 

ތަފްސީލް - މީރާއިން ކުރި ލަފާކޮށްފައި އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ މިދިއަ މަހުގެ ދައުލަތު އާމްދަނީ ވަނީ %4.8 އިތުރުވެފަ އެވެ.

އެހެން ތަފުސީލުތަކަށް ބަލާއިރު:

  • މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވީ ޖީއެސްޓީ އާއި އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓެކްސްތަކާއި ފީތައް އަދި ގްރީން ޓެކްސްއިން ވެސް އާމްދަނީ ބޮޑުވެގެން

  •  ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަ

  • ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ވެސް ފޯކާސްޓު ކުރިވަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް

  • ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނަގާ ފީން 4 މިލިއަން ރުފިޔާ

  • މިދިޔަ މަހު ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ އަކީ 91.87 މިލިއަން

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް