އިޝްތިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި 2022ވަނަ އަހަރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސައިކަލެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި: މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެޓެއްގައި ހަތަރު މީހަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި (ދައުރު ފައިލް ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ ޔަޝާއު)

ތިން ސައިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް؛ 2 މީހަކު ހާލު ސީރިއަސް

ހަތަރު މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން
20 ނޮވެމްބަރު 2023
1

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު ހާލު ސީރިއަސް އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ހިނގި މި އެކްސިސެންޓުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުނަށް ކޮށްފައި ވަނީ، މިރޭ7:40ހާއިރު އެވެ.

ތަފްސީލު - ފުލުހުން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ:

  • އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ، ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ގޮސް، ތިން ސައިކަލެއްގައި ޖެހިގެން

  • ދެ ސައިކަލުގައި ތިބި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވޭ؛ އެއީ، ދެ އަންހެނުންނާއި ދެ ފިރިހެނުން

  • ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަކުގައި އެމީހުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން

"އެތަނުން އަންހެނަކާއި ފިރިހެއްނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް،" ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ، ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެމީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް (1)

profile-image-placeholder

ގަމީހެއް

21 ނޮވެމްބަރު 2023
ކާރުގަ ތިބި މީހުންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ ދޯ؟ ހުރިހާ ދެރައެއް އަބަދުވެސް ގަވައިދުން މަޑުން ދުއްވާފަދާ މީހާއަށް

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް