Majlis 2024
އެނދިނޭނދި

ރިޝްތާގެ ލަވް ލެންގުއޭޖުން ފަށައިގެން އެންމެ އުފާވި ދުވަހަށް

ބޮޑުބެރާއި މިއުޒިކާއި ލަވަކިޔުމުގެ ތެރެއިން ގޮސް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅައިދިނުމަކީ ވެސް ރިޝްތާގެ ހުނަރުވެރިކަމުގައި ރާޅާއަޅާހާ ހުނަރެވެ.
27 މާރިޗު 2024

ރިޝްތާ ޝުޖާގެ ހިނިގަނޑުން މި އެޕިސޯޑެއް ނޭރި އެވެ. އެކަމަކު އެނދިނޭނދީގެ ގޮތުގައި މި ޒުވާން ރާޅާއެޅުންތެރިޔާ އެ ވަނީ މި ޝޯ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަޅުފިލުވައިދީފަ އެވެ.

އޭނާއަކީ ހަމައެކަނި ހުނަރުވެރި ރާޅާއެޅުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. ބޮޑުބެރާއި މިއުޒިކާއި ލަވަކިޔުމުގެ ތެރެއިން ގޮސް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅައިދިނުމަކީ ވެސް ރިޝްތާގެ ހުނަރުވެރިކަމުގައި ރާޅާއަޅާހާ ހުނަރެވެ. އެކަމަކު މިއީ ވަރަށް ވެސް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ.

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް