މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

ސީނިއަ ރިޕޯޓަރު

ސްރީލަންކާއިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށްފަހު, މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނޫސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ 2018 ގަ އެވެ. މިދިޔަ ތިން އަހަރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރީ 'ސަން އޮންލައިން'ގަ އެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ވަނީ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމައީ ހަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑާއި ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

209

ކޮމެންޓު

801

އާޓިކަލްސް

1263.9K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު