އައިޝާ އީމާން

ރިޕޯޓަރު

އީމާން އަންވަރު (އައިޝާ އީމާން) ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ފެށީ ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި 'އަވަސް' ނޫހުންނެވެ. އޭނާ ކަވަރު ކުރަނީ ތިމާވެށި އަދި އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ އެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރު ދިން ތިމާވެށި ދާއިރާގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް އައިޝާ އީމާން ވަނީ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ނިއު ޒީލެންޑުން ބެޗެލާސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ.

1.6M

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު

603

އާޓިކަލްސް

315

ކޮމެންޓް