France vs Poland

FRA

0

vs

POL

0

FRA

0

POL

0

Netherlands vs Austria

NED

0

vs

AUT

0

NED

0

AUT

0

އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

މެނޭޖިން އެޑިޓަރު

އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ނޫސްވެރިކަން ފެށީ ދުވަހު ނޫސް ‘ހަވީރު’ންނެވެ. އެ ނޫހުގައި 20 އަހަރު ހިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާ ’ސަން މީޑިއާ ގުރޫޕް’އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ޗީފް އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި އެ ނޫހުން ވަކިވެ ވަޑައިގަތްއިރު ޒާހިރަކީ އެޑިޓަރުގެ އިތުރަށް އެ ނޫހުގެ އެކްޓިން ސީއީއޯ އެވެ. ޒާހިރަކީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ސީނިއާ ނޫސްވެރިޔާ އެވެ. ހިރިގާއަށް ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރިހި ގަލަން އަދި އެމްއެމްސީއިން ދޭ އަލިމަސް ގަލަން އަދި ދައުލަތުން ދޭ އާންމު ހިދުމަތުގެ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

828.4K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު

854

އާޓިކަލްސް

138

ކޮމެންޓް