އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު

އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު

ފީޗާ އެޑިޓަރު

ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އާސިޔަތު ސޯޝަލް ޖަސްޓިސް އަށާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކަމެއް ބަހައްޓަ އެވެ. އާސިޔަތު ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން މާސްޓާޒް ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ކިޔަވައިފަ އެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ތިން ފަހަރު ހާސިލްކޮށްފައިވެ އެވެ.

67

ކޮމެންޓު

70

އާޓިކަލްސް

387K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު