އަލީ ނާފިޒް

އަލީ ނާފިޒް

މަލްޓިމީޑިއާ އެޑިޓަރު

އަލީ ނާފިޒް ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ފެށީ 2009 ގައި 'ހަވީރު' ނޫހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 'މިހާރު' ނޫހުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ ދެ ނޫހުގައި ވެސް އިސް މަގާމުތައް ނާފިޒް އަދާކޮށްފައިވެ އެވެ. ނާފިޒް ވަނީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. ނާފިޒަކީ ހަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒުގެ ރިޕޯޓްތައް އުފެއްދުމުގައި ފަހުގެ ޖެނެރޭޝަންގެ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން ހުނަރުވެރި އަދި ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ؛ ހާއްސަކޮށް ސިޔާސީ ދާއިރާ އިންނެވެ. ނާފިޒަށް ވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖާނަލިސްޓް އޮފް ދަ އިއާ އެވޯޑް، ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން 2019 ގައި ލިބިފަ އެވެ. އަދި ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް އިންޑިއާގެ އެވޯޑެއް ވެސް 2014 ގައި ހާސިލުކޮށްފައިވެ އެވެ.

25

ކޮމެންޓު

88

އާޓިކަލްސް

186.6K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު