ޝަފްނާ ހުސައިން

ސީނިއަ ރިޕޯޓަރު

ޝަފްނާ ހުސައިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ 2014 ގައި 'ވަގުތު' ނޫހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 2016 އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރީ 'ސަން އޮންލައިން'ގަ އެވެ. ޝަފްނާ ހާއްސަ ވަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަދި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ހަބަރުތަކަށެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ބެޗެލާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށް އަދި ނޫސްވެރިކަމުން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޝަފްނާ ވަނީ އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ އިން މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދިން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ހޯދައިފަ އެވެ. އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ޝަރުއީ ދާއިރާ އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ވެސް ނޮމިނޭޓުވެފައިވެ އެވެ.

2.4M

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު

1.5K

އާޓިކަލްސް

295

ކޮމެންޓް