އާރުޓީއެލް: އިންގިލާބީ ބަދަލެއް

30 އޯގަސްޓު 2023

ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ 'މިދިއަ ފަސް އަހަރަކީ ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނެތް ފަސް އަހަރެ'ވެ. ބޭކާރުކޮށްލި ފަސް އަހަރެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރެއް ހައްގެއް ނޫނެވެ.

އެކަމަކު އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ކައިރީގައި އެ ވާހަކަތައް ދައްކައިފި ނަމަ އޭނާއަށް ވިދާޅުވެވޭނީ 'ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ވެސް އެކަހަލަ ދޮގު ހަދާކަށް ނުވާނެ' ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް އެހެން ވިދާޅުވެވެން ވެސް އެބަ އޮތެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ދައުރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތް ކަމަށް ވާ ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގުޅިފައި އޮތް އެއް ހިދުމަތުގެ ކުރީ ސަފުގައި ހުންނެވީ އޭނާ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓްރާސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ތައާރަފުކޮށް ބާރު ސްޕީޑްގެ ފެރީ އާއި ބަހުގެ ނިޒާމަކުން މުޅި ރާއްޖެ އާއި ރަށްރަށުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ، އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ ހައިސިއްޔަތުން އާޒިމް އެވެ. އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި އާރުޓީއެލްއަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް