އިޝްތިހާރު

ފެޝަން ޑިޒައިނަރު މޫނިސާ ލުތުފީ

22 ޖޫން 2022
1

ރާއްޖޭގައި ފެޝަން ޑިޒައިންގެ ކުރު ކޯހެއް މުޅިން އަލަށް، މާލޭގެ ޕޮލިޓެކްނިކްއަށް ތައާރަފުކުރީ ދާދި ފަހުންނެވެ. މި ކޯހުގައި ފެޝަން ޑިޒައިން ކިޔަވާދެމުންގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު މޫނިސާ ލުތުފީ (މޫނި) އެވެ. މި ފަހަރުގެ 'ފަންނުވެރި އެކުވެރިން' ޕޮޑްކާސްޓުގައި މޫނިއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ފެޝަން ދާއިރާގެ އެކި ކަންތައްތަކާއި މޫނިގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަތައް ދައްކާލެވުނެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް (1)

ހަސަނު

27 ޖޫން 2022
މޫނި އަކީ ގަދަ ކުއްޖެއް
0 0

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް