އިޝްތިހާރު

ދައުރު ސުރުހީ ޕޮޑްކާސްޓުގެ ކަވަރު

28 ފެބްރުއަރީ 2023

28 ފެބްރުއަރީ 2023

ދައުރު ނޫހުގެ 'ސުރުހީ' އަކީ ބަންދު ނޫސް ދުވަސް ދުވަހު، އެ ދުވަހެއްގެ މުހިންމު ސުރުހީތައް ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓް ހުށަހަޅައިދޭނީ 'ދައުރު'ގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަރީހާ އަބްދުﷲ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް