އިޝްތިހާރު

ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ޒާން

30 ނޮވެމްބަރު 2022

ޒާން ޒާލިފް އަކީ ރާއްޖޭގެ ފެޝަން ދާއިރާގައި އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގެ ވައިޒެންޒީ އެކެޑެމީ އޮފް އާޓްސްގައި ސަސްޓެއިނަބަލް ޓެކްސްޓައިލް އިން ފެޝަން ޑިޒައިންގެ ރޮނގުން މާސްޓާޒްއަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ ޒާން އަކީ ފްރީލާންސް ފެޝަން ޑިޒައިނަރެކެވެ. ޒާންގެ ފަންނުވެރި ހުނަރުތައް މި ހިސާބުން އަދި ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ ފްރީލާންސް އިންޓީރިއާ ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ޒާން 'ފަންނުވެރި އެކުވެރިން' ޕޮޑްކާސްޓުގައި އޭނާގެ ތަޖުރިބާތައް ކިޔައިދިނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް