އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނާޒިމް އިއްޔެ ވޯޓުލައްވަނީ. (ފޮޓޯ/އެމްއެންޕީ)

ދެވަނަ ބުރުގައި ބަޔަކަށް ތާއީދުކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނަން: އެމްއެންޕީ

އިއްޔެގެ އިންތިހާބުގައި އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނާޒިމްއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1،892 ވޯޓު؛ އެއީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ %0.86
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާދަކުރެއްވި އެވެ. ނާޒިމްއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1،892 ވޯޓެވެ. އެއީ އިއްޔެގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ %0.86 އެވެ.

ތަފްސީލް - ނާޒިމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ، އިންތިހާބުގައި އޭނާއަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓު ދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށާއި ގައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނާޒިމްގެ އިތުރުން، އެމްއެންޕީން ވަނީ އިއްޔެގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކޮށް އެއަށް އިހުތިރާމު ކުރާ ކަމަށް ރޭ ބުނެފަ އެވެ. އިންތިހާބުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށާއި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެމްއެންޕީން ބުނީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެ ޕާޓީން ނިންމާނެ ގޮތް ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ. އިންތިހާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވި މެންބަރުންނަށާއި ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އަދި ސަޕޯޓަރުންނަށް އެމްއެންޕީން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އެނގުން މުހިންމު - އިއްޔެގެ އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް %50 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ، މި މަހުގެ 30ގައި ދެ ވަނަ ބުރެއް ބާއްވާނެ އެވެ. އެ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާނީ %46 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި މުއިއްޒާއި %39 ލިބިވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ސޯލިހެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް