ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭގެ ފެހިކަން ގަދަ މާހައުލު

ހުޅުމާލެ ފެހިކުރުމަކީ އެޗުޑީސީގެ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް. އެ ފެހިކަމުން އުފާ ލިބިގަންނަ އާންމުންގެ އަދަދު ގިނަ

ވިސްނާލައިފި ނަމަ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކަކީ ރާއްޖޭގައި އޭގެ ދެ ވަނައެއް ނެތް ފަދަ މާހައުލެއްކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ތަނެއް ވެސް ނޫންމެ އެވެ. 

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލެ