ފެޝަން ޑިޒައިނަރު މޫނިސާ ލުތުފީ

ރާއްޖޭގައި ފެޝަން ޑިޒައިންގެ ކުރު ކޯހެއް މުޅިން އަލަށް، މާލޭގެ ޕޮލިޓެކްނިކްއަށް ތައާރަފުކުރީ ދާދި ފަހުންނެވެ. މި ކޯހުގައި ފެޝަން ޑިޒައިން ކިޔަވާދެމުންގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު މޫނިސާ ލުތުފީ (މޫނި) އެވެ. މި ފަހަރުގެ 'ފަންނުވެރި އެކުވެރިން' ޕޮޑްކާސްޓުގައި މޫނިއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ފެޝަން ދާއިރާގެ އެކި ކަންތައްތަކާއި މޫނިގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަތައް ދައްކާލެވުނެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

(1)
Placeholder

ފަންނުވެރި އެކުވެރިން

ފަންނުވެރި އެކުވެރިން