ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

މަރުވި އެންމެންނަކީ ވެސް އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން

ފަހަރަކު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު، އެ ގެއިން ނެރެމުން ގެންދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު ތިރީގައި ގަރާޖެއް ހިންގަމުން އައި އަދި މަތީގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔަ މ. ނެރުފެހިގޭގައި އެވަގުތު ތިބި މީހުން ހަމަނުވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އާއި ފުލުހުންނަށް ދިނެވެ. ހެނދުނު 9އާ ހަމައަށް 10 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

Placeholder

ނިރުފެހި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ނިރުފެހި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ