ކަމާލުއްދީންގެ ގައުމީ ހިދުމަތް

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަޝްރޫއުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ ކަމާލުއްދީން

ސުވާލު: ގައުމީ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އުފަލެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެންތޯ؟

ޖަވާބު: [އިސްލާމީ މަރުކަޒު] އެއީ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވުނު މަސއްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމެޖެހުން ލިބުނު [ކަންތައް].

މިއީ އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީންގެ ވާހަކަ އެވެ. ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރެއްވި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލޭގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ކަމާލުއްދީނަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަޝްރޫއު ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. އޭގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ވެސް ގައުމީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނެންގެވި ޒިންމާތައް މަދެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެ ރީތި އިސްލާމީ މަރުކަޒާ ގުޅޭ ހަނދާންތައް މުޅިން ތަފާތެވެ. 

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

އިސްލާމީ މަރުކަޒު

އިސްލާމީ މަރުކަޒު